www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Even rechtzetten

17 maart 2023 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Vorige week ging de laatste boom van dit plantseizoen de grond in. Weer een enorme klus geklaard waarbij door collega's en aannemers in totaal circa 80.000 bomen zijn geplant.
Vervelend dat de harde wind van afgelopen weekeinde sommige jonge boompjes scheef heeft gedrukt. Vergt dus even wat rechtzetten.

De winterperiode is nu echt ten einde. Met temperaturen boven de 12 graden komend weekeinde barst de natuur uit zijn knoppen. De eerste gele kornoeljes en sleedoorns bloeien en meidoorns en vlierstruiken laten al pril blad zien. In graslanden en beschutte slootkanten breken de eerste kleuren van bloeiende klein hoefblad, ereprijs  en veldkers door. Dit is ook de periode dat het plantseizoen ten einde komt en dat we de  bomen en struiken met rust laten om aan te slaan en zich verder te ontwikkelen.

Vanaf begin dit jaar zijn er ongeveer 80.000  bomen en struiken geplant in het Oostvaardersplassengebied. Het gaat dan om inheemse loofboomsoorten als eik (25.000), berk (12.000), els (9000), haagbeuk (6.000) en beuk (5500). Soms worden bomen in verschillende mengingen in rijen aangeplant, zoals in het gebied langs de A6,  op andere plekken worden er individuele bomen in het bestaande bos ‘bijgeplant’.

Barre omstandigheden op de laatste dag! Maar het werk zit er nu wel op.
Nieuw bos aan de voet van de Knardijk. Met rasters houden we de reeën buiten het plantvak.

In het Oostvaardersbos en Kotterbos zijn er honderden laanbomen geplant langs een bestaand bospad. Laanbomen zijn doorgaans wat ouder dan de gebruikelijke jonge boompjes en hebben al enige lengte en accentueren nu al het bospad als een aparte wandelroute door het Kotterbos. Ook werd een oude Eemloop door gebruikmaking van verschillende boomsoorten in het boslandschap zichtbaar gemaakt.

Vlakbij de Knarsluis is ruimte gevonden om 5 hectare nieuw bos te realiseren. Dit nieuwe bos hebben we met rasterwerk afgezet om de vraat van reeën tegen te kunnen gaan. Jammer dat het moet, maar een noodzakelijke maatregel. Zonder bescherming zouden we volgend jaar weer opnieuw kunnen beginnen met planten.

In het open gebied langs de A6 heeft de wind een aantal jonge bomen te pakken genomen.

Het nieuwe bos langs de A6 en ook de laatste exclosures in het kerngebied zijn ingeplant. Klaar voor het groeiseizoen, zou je zeggen. Nog niet helemaal. Afgelopen maandag constateerden we dat de harde wind in het weekeinde een aantal jonge boompjes driftig te pakken hadden genomen. Een scheef begin van hun boombestaan is geen goede basis om zich later goed te ontwikkelen. Fijn dat er dan een enthousiaste groep vrijwilligers is die de boompjes weer even overeind hielpen.

En dan nu vooral gaan genieten van de explosie van het prille groen in de struiken langs wegen en paden en met daarin de witte vlekken bloesems van de sleedoorn. Veel plezier buiten.

 

 

 

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog