www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Nieuwe vispassage in Oostvaardersplassen geopend

11 mei 2023 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Op 11 mei is een nieuwe vispassage in de Oostvaardersplassen geopend, in aanwezigheid van gedeputeerde Michiel Rijsberman, Marianne Wolfs (Waterschap Zuiderzeeland) en Wout Neutel (Provincie Hoofd Flevoland Staatsbosbeheer). Met de vispassage is er een verbinding tussen de Lage Vaart en de Kitstocht in het kerngebied van de Oostvaardersplassen gerealiseerd. Deze nieuwe vispassage zorgt voor meer vissen in het gebied, een belangrijke voedselbron voor vogels.

Aantrekkelijk paaigebied voor vissen
De nieuwe verbinding maakt het voor onder andere driedoornige stekelbaarzen mogelijk om vanuit de Lage Vaart stroomopwaarts naar het gebied De Waterlanden te zwemmen om daar te paaien. De passage ‘omzeilt’ de stuw die het waterpeil in de Oostvaardersplassen hoog houdt (1,5 meter hoger dan de Lage Vaart). De vissen overbruggen dit hoogteverschil via een aantal bekkens, waarbij ze trapsgewijs 8 cm stroomopwaarts kunnen zwemmen. Uiteindelijk zullen de vissen via een in aanleg zijnde vismigratieroute door kunnen zwemmen naar het hoger gelegen gebied De Waterlanden, een gebied met natte graslanden en diepere poelen, waar de stekelbaarzen zich kunnen voortplanten. Het bovenstroomse gebied De Waterlanden wordt hiermee op termijn een bijzonder visrijke zone in de Oostvaardersplassen, aantrekkelijk als foerageergebied voor lepelaars en andere visetende reigerachtigen. De Oostvaardersplassen zijn juist voor deze vogels van internationaal belang en daarom hebben we dus een extra verantwoordelijkheid. Gedeputeerde Michiel Rijsberman: “Met projecten zoals deze draagt de provincie bij aan het leef- en voedselgebied van vogels in Nationaal Park Nieuw Land. Deze soorten vogels moeten we beschermen en koesteren voor toekomstige generaties.”  Provinciehoofd Wout Neutel:  De vispassage is een duidelijk voorbeeld hoe we de Oostvaardersplassen met haar omgeving willen verbinden. Vissen kunnen nu min of meer ongehinderd het gebied in en uit.  Maar het is ook een mooi voorbeeld voor de samenwerking tussen Provincie, Waterschap en Staatsbosbeheer om de natuur te kunnen versterken”.

De vispassage is één van de Natura2000 maatregelen die in de Oostvaardersplassen wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie Flevoland. Met dit project worden de doelstellingen voor het gebied aan wetlands gebonden vogelsoorten dichterbij gebracht.

Oostvaardersoevers

Deze nieuwe vispassage past bij de uitgangspunten van het grote project Oostvaardersoevers. Het doel van Oostvaardersoevers is om de ecologische relaties tussen de gebieden Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen en Markermeer te versterken. Zo kunnen de gebieden elkaar versterken en ontstaat er een toekomstbestendig en gezond gebied.

Door de aanleg van slimme vispassages zoals deze kunnen in het voorjaar vissen uit het Markermeer naar de ondiepe moerassen trekken en zich daar voortplanten. De jonge vissen kunnen opgroeien in de ondiepe wateren van de ondergelopen rietvelden en graslanden. Als in de zomer en het najaar het waterpeil in die gebieden zakt, kunnen ze zich laten meevoeren met de stroming naar het diepere water waar ze via de vistrappen in het Markermeer komen.

Vispassages zoals deze zorgen er dus voor dat water door de Oostvaardersplassen kan stromen en bieden vissen de mogelijkheid te migreren.

 

Meer informatie over Oostvaardersoevers is te vinden op de website: www.markermeerijmeer.nl/oostvaardersoevers/

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog