www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Resultaten helikoptertellingen grote grazers Oostvaardersplassen

23 november 2023 Boswachters in Oostvaardersplassen

Afgelopen weken vond de jaarlijkse najaarstelling van de grote grazers in de Oostvaarderplassen plaats. Net zoals de afgelopen dertien jaar wordt er in deze periode met een helikopter boven het gebied gevlogen. Deze telling maakt deel uit van de monitoring en onderzoek in het gebied, die vooral is gericht op de ontwikkelingen van vegetatie, broedvogels en niet-broedvogels, waterpeildynamiek, terreingebruik van grote herbivoren en ganzen.

De telling heeft de volgende aantallen opgeleverd (de aantallen zijn gemiddeld en afgerond)

  • Edelherten: 860 dieren
  • Konikpaarden: 380 dieren
  • Heckrunderen: 345 dieren

De aantallen grote grazers worden gereguleerd om de biodiversiteit te bevorderen en te zorgen dat in het gebied voldoende voedsel beschikbaar is. Voor de aantallen grote grazers is een gewenste doelstand vastgesteld. Om de doelstand van 500 edelherten en in totaal 600 heckrunderen en konikpaarden te realiseren worden dieren uit het gebied gehaald.

Op basis van de telling is duidelijk dat de komende periode de aantallen met ongeveer 45 heckrunderen, 80 konikpaarden en 360 edelherten verlaagd moeten worden. Voor de konikpaarden blijft Staatsbosbeheer zoeken naar geschikte gebieden waar de paarden heen kunnen worden gebracht. Als die gebieden er niet zijn, gaan de paarden naar de slacht. De stand van de edelherten en de runderen wordt verlaagd door middel van afschot. Het vlees van de edelherten wordt ter consumptie aangeboden. We laten ook edelherten achter in het gebied, waar aaseters en insecten zich aan tegoed doen en wat bijdraagt aan de biodiversiteit.

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog