www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Belangstellendenregistratie pacht­uit­gif­te runderbeweiding Trekweg te Lelystad

12 juni 2024 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Ruim een jaar geleden schreef ik er al een blog over, een jaartje uitproberen van begrazing door biologisch gehouden runderen in het Trekweggebied aan de rand van het Natura 2000-gebied van de Oostvaardersplassen. Het nieuwe beheerplan voor het Trekweggebied van vorig jaar was de aanleiding.

Dit gebied van 105 hectare groot werd de afgelopen jaren begraasd met konikpaarden. We constateerden echter dat de doelstellingen voor het gebied, optimaal foerageergebied voor kiekendieven niet werd gehaald door jaarrond begrazing met paarden. Met seizoensbegrazing van runderen verwachten we dat de doelstellingen voor het gebied wel kunnen worden bereikt omdat runderen door hun graasgedrag meer variatie in de vegetatie teweegbrengen dan paarden. (klik hier om het blog te lezen)

Samenwerking met natuurinclusieve boeren, wie heeft belangstelling?

Inmiddels is het jaar uitproberen voorbij. We gaan nu voor een meer structurele samenwerking voor deze vorm van natuurinclusieve landbouw en gaan in de markt op zoek naar belangstellenden. Met een belangstellendenregistratie verkent Staatsbosbeheer vooruitlopend op een definitieve overeenkomst de markt op gegadigden, die het door Staatsbosbeheer gewenste beheer uit zouden kunnen voeren op de betreffende grond. De doelstellingen die we daarmee willen realiseren staan uiteraard voorop. Aanvullend betekent het met betrekking tot natuurinclusieve landbouw:

  • In natuurterreinen staat de natuurdoelstelling voorop, maar wordt gekeken naar agrarisch medegebruik, mits het dienend is aan de natuurdoelen
  • Op de agrarische gronden staat agrarisch gebruik (uiteraard) voorop, maar wordt rekening gehouden met de impact op naastliggende natuur
  • Partnerschap ontwikkelen, zodat ook voor het boerenbedrijf een duurzame boterham te verdienen is

Wil je meer informatie over de belangstellingsregistratie en de bijbehorende documenten? Kijk dan op: Biedboek Trekweg

Wilt u meer weten over Staatsbosbeheer, natuurinclusieve landbouw en de boeren waar wij mee samenwerken? Kijk dan op: staatsbosbeheer.nl

Contact

Meer informatie of vragen? Stuur dan een e-mail naar grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl, onder vermelding van belangstellingsregistratie pacht Trekweg Lelystad.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog