www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Berichten met de tag:
zaad verspreiding

Zuid-Holland

Zaad

Om te zorgen dat er geschikte planten beschikbaar zijn voor aanplant verzamelt Staatsbosbeheer zaden op plekken waar struiken en bomen staan die hier thuis horen qua soort en qua ritme. Een van die plekken is het Vlaggenduin in Katwijk. Voor twee van de 114 autochtone soorten zijn hier inheemse autochtone planten aanwezig; duindoorn en duinroos. De zaden van deze planten gaan naar de Nederlandse genenbank in Roggebotzand. Daar worden ze opgekweekt tot planten die dan weer zaden geven die doorgaan naar professionele kwekerijen. Als voor een natuurgebied planten worden gezocht dan worden ze geleverd door deze kwekerijen en weten we zeker dat de herkomst goed is. De herfst in Katwijk is dus een jaargetijde waar heel Nederland profijt van heeft.

lees meer
Texel

Zeeraket en blinde bij: een vruchtbaar geheel

De zeeraket bloeit volop waar het strand wat hoger is. De plant wordt vaak bezocht door de zweefvlieg de blinde bij. De zeeraket heeft merkwaardige vruchten, geschikt voor verspreiding door het zeewater

lees meer
Texel

Het konijn als verspreider van zaden in de duinen

Belangrijk Dat konijnen belangrijk zijn in de duinen is al lang bekend. Door het grazen, houden ze de begroeiing laag en open waar bijvoorbeeld duinviooltjes van profiteren. Het graven van holen zorgt voor er kaal zand, waarin éénjarige planten kunnen kiemen. In de wanden bij de ingang van hun holen kunnen graafwespen nestelen. Bergeenden en […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog