www.boswachtersblog.nl/ Biesbosch

Biesbosch vanavond in Levende Rivier van Ruben Smit

18 december 2015 Staatsbosbeheer in Biesbosch
biesbosch-ruben-smit
Een stemmig rivierenlandschap. (foto; Ruben Smit/Levende Rivier)

Vanavond wordt Levende Rivier op televisie uitgezonden, de nieuwste natuurfilm van filmmaker en fotograaf Ruben Smit (ook bekend van De Nieuwe Wildernis). In Levende Rivier peddelt hij in zijn kano de Nederlandse rivieren af, van de Duitse grens tot de Noordzee. Onderweg komt hij ook langs de Biesbosch, die hij in prachtige beelden heeft vastgelegd.

Gegraven geulenstelsels
In de Biesbosch vinden we veel riviernatuur. In het vermaarde zoetwatergetijdengebied veranderden veel landbouwgebieden in gegraven geulenstelsels met natuurlijke oevers. Suikerbieten en graan maakten op deze manier geleidelijk plaats voor bever, blauwborst, roerdomp en slobeend. Nadat het graven achter de rug was, bleef er een landschap met gegraven geulen achter, waarmee de eerste aanzet tot herstel van het Biesboschlandschap een feit was. Op deze manier is er momenteel zo’n 1500 tot 2000 hectare ‘nieuwe’ Biesboschnatuur gerealiseerd. De gegraven geulenstelsels zijn inmiddels allemaal in open verbinding gebracht met het omringende rivierwater. De ingerichte natuurontwikkelingsgebieden vertonen al een eerste aanzet tot het gewenste herstel van typische Biesboschnatuur. Op delen die zich spontaan mogen ontwikkelen, ontstaan (tijdelijke) mogelijkheden voor karakteristieke pioniervegetaties met soorten zoals goudknopje, slijkgroen en klein vlooienkruid. Op en rond ondiepe (gegraven) waterpartijen worden regelmatig purperreiger, visarend, en kleine- en grote zilverreigers gezien. De statige lepelaars ontbreken evenmin. Als klap op de vuurpijl vestigde zich in 2012 een paartje zeearenden in het gebied. In 2014 kwam daar nog een koppel bij. Twee paar broedende zeearenden in hetzelfde gebied; een unicum voor ons land! Op een aangelegd eiland broeden kleine plevier, kluut, visdief en zwartkopmeeuw. Met het ontwikkelen van de vegetatie zal het aantal broedparen van deze dynamische kustvogels weer geleidelijk afnemen. Tijdens de trekperiode fourageren en pleisteren er in de kletsnatte gebieden talloze steltlopers zoals: groenpootruiters, bosruiters, watersnippen, tureluurs en grutto’s. Het recent opgeleverde megaproject De Noordwaard bij Werkendam, in het kader van Ruimte voor de Rivier, is een enorme aanvulling. Door al de uitgevoerde werkzaamheden is de invloed van de rivier hier aanzienlijk vergroot. Naast de vele plas-dras situaties, zijn er ook meer mogelijkheden gekomen voor fietsers, wandelaars en watersporters.

DeLevendeRivier-Boek-omslag3Levende Rivier is vanavond (vrijdag 18 december) om 21.10 uur te zien bij de VARA op NPO 2. Meer informatie over de film of de andere gebieden vind je op: www.staatsbosbeheer.nl/levenderivier

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog