www.boswachtersblog.nl/ Biesbosch

Tentoonstelling Vogels van Achilles Cools in Biesbosch MuseumEiland

12 april 2018 Boswachter Jacques van der Neut in Biesbosch

Cools is schilder, graficus, beeldhouwer, dichter en schrijver. Hij is al langer dan 40 jaar actief als kunstenaar en zijn werken bevinden zich in collecties van belangrijke musea en verzamelingen in diverse landen. Grote, door hem gemaakte beelden sieren bovendien verschillende openbare plaatsen. Zijn kunst bezit een moraal die niet genoeg kan worden geprezen: eerbied voor leven en natuur. Vogels spelen een belangrijke rol in zijn werk. Zijn schilderijen getuigen daarvan. Hij heeft zich altijd verdiept in planten en dieren, legde een grote heemtuin aan en bouwde een kauwenhuis met een kauwencolumbarium, waar een zwerm kauwen rondvliegt. De kauw is een hoofdmotief in zijn beeldend werk en is een verlengstuk van hemzelf. Cools bekijkt de wereld door de ogen van een kauw. Hij bestuurde deze vogel uitvoerig en schreef er boeken over. Zo publiceerde hij onder meer Kauwen in de Spiegel, De Goudvink en Vlaamse gaaien. In het Biesbosch MuseumEiland in Werkendam zijn tot en met 1 juli 2018 werken van Cools te bezichtigen. Het thema van zijn tentoonstelling is Vogels.

Kraaiachtigen staan in een kwaad daglicht. Volgens veel mensen brengen die ‘zwartrokken’ eigenlijk alleen maar ongeluk en kondigen zij sterfgevallen aan. Kraaiachtigen zijn weliswaar grote, zwarte vogels maar zij staan ook bekend om hun intelligentie en aanpassingsvermogen. Er zijn verschillende soorten zoals zwarte kraaien, roeken, raven en kauwen. De kauw, een kleiner familielid van de kraaiachtigen, is met 180.000 tot 220.000 paartjes in ons land, een bijzonder algemene broedvogel. “Het zijn inderdaad doodgewone vogels, maar dat maakt ze niet minder mooi” stelt schilder, graficus, beeldhouwer, dichter en schrijver Cools. Hij heeft een aanstekelijke passie voor kauwen en brengt al jaren kunst en kauw tot een geheel. “In feite ben ik gepassioneerd door alle facetten van de natuur. Mijn liefde voor de kauw begon, toen mijn dochter ooit een jonge kauw in handen kreeg. Inmiddels is dat al weer zo’n 30 tot 40 jaar geleden.” Vanuit zijn atelier bleef hij die vogels bestuderen. Inmiddels huizen er zo’n 55 paartjes rondom zijn huis. “Ik heb zelfs speciaal een kauwenhuis voor ze gebouwd, compleet met diverse torens. Op een gegeven ogenblik ga je je in zo’n soort verdiepen en je ermee vereenzelvigen. Je beleeft de wereld als het ware door de ogen van zo’n kauw. Aangezien kauwen, net als de overige kraaiachtigen, door iedereen worden verguisd en verwenst heb ik mij op deze vogels toegelegd. Ik heb namelijk voor miskenden een zwak, ik wil het voor hen opnemen. Zo komt bij kauwen bijvoorbeeld ook jaloezie voor, liefde en overspel, maar ook homofilie. Ik waak er voor, om menselijke eigenschappen aan vogels toe te dichten. Eigenlijk moet je het zo zien, ik probeer door de ogen van de kauw, de dierlijke eigenschappen te ontdekken die de moderne mens nog in zich heeft.”

 

reageren

geef een reactie

  • Niek L
    16 april 2018 om 09:47
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog