www.boswachtersblog.nl/ Biesbosch

Bosaanplant Noorderdiepzone van start

22 december 2020 Boswachter Harm Blom in Biesbosch

Op 1 december is er gestart met de aanplant van tien hectare bos in de Noorderdiepzone in Dordrecht. Dit werk is één van de laatste werkzaamheden van de herinrichting van dit gebied. Nu via het Buitenfonds een sponsor is gevonden, kan de aanleg van bomen en struiken van start gaan. Het planten zal tot medio maart 2021 gaan duren. De aanplant van bos heeft een meerwaarde voor de biodiversiteit en de belevingswaarde in natuur- en recreatiegebied de Nieuwe Dordtse Biesbosch.

Doel bosaanplant

Nieuw bos levert een bijdrage aan de beperking van de klimaatverandering. Het draagt ook bij aan de soortenrijkdom in de natuur, de kwaliteit van het landschap, waterbuffering, de gezondheid van mensen, en de aantrekkingskracht voor recreanten.  De Nieuwe Dordtse Biesbosch waar de Noorderdiepzone onderdeel van uitmaakt,  functioneert als ecologische verbinding tussen de Dordtse en de Sliedrechtse Biesbosch. De bosuitbreiding levert een bijdrage aan de biodiversiteit in het vrij open gebied een zorgt voor waardevolle rust- en nestgelegenheid aan kleine zoogdieren, vogels, vlinders, reeën en biedt vele soorten planten een geschikte groeiplaats.

Wat wordt er aangeplant?

Gekozen is voor het aanplanten van een gemengd bos. Goed voor de natuur, de afwisseling en ook uit het oogpunt van risicospreiding. Het gaat om twee typen bos, een bos met soorten die op drogere grond groeien en een bos met soorten die passen bij nattere omstandigheden. In totaal worden er 41.513 nieuwe bomen aangeplant verspreidt over bijna tien hectare, dat is een oppervlakte vergelijkbaar met twintig voetbalvelden. Het is bijna allemaal duurzaam loofhout (bosplantsoen), autochtone soorten zoals zomereik, esdoorn, els, haagbeuk. Daarnaast worden talloze bloeiende struiksoorten geplant. Er worden ook 363 populieren aangeplant met het doel om snel een bosklimaat te verkrijgen. Het is voor andere jonge loofhout soorten vaak lastig om snel te groeien in de nu nog open en winderig vlakte. Het plantwerk is uitbesteed aan Bos Groenprojecten. Die boren met een kraan plantgaten waarin de bomen en struiken worden geplant.

Sponsor

Wegens gebrek aan financiële middelen is het bos in een eerder stadium nog niet aangeplant. Hierop heeft het Buitenfonds, die als stichting voor Staatsbosbeheer fondsen werft, een sponsor gevonden, Consolidated. Consolidated streeft ernaar om over een paar jaar volledig klimaat neutraal te zijn en zoekt daarom steeds naar duurzame oplossingen en manieren om haar footprint te verkleinen. Het planten van 41.513 bomen is een mooie stap in de compensatie van onze CO2-uitstoot. Een voorbeeld van een mooie samenwerking.

Buitenfonds

Het Buitenfonds is een onafhankelijke stichting die geld werft voor waardevolle projecten in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. In november bestond het Buitenfonds vijf jaar en heeft in de afgelopen jaren al voor veel mooie successen gezorgd! Organisaties en bedrijven die willen bijdragen aan de natuur in Nederland kunnen contact opnemen met het Buitenfonds. We hebben de ambitie om in de komende tien jaar 5.000 hectare nieuw bos aan te planten. De tien hectare van de Nieuwe Dordtse Biesbosch tellen dus mee. En we hopen dat meer organisaties het belang zien van investeren in het bos, waardoor we op termijn meer nieuwe bossen kunnen realiseren.

Duizenden bomen en struiken staan klaar om geplant te worden!

Gemeente Dordrecht

Het gebied maakt onderdeel uit van het project Nieuwe Dordtse Biesbosch en is in eigendom van de gemeente Dordrecht. Staatsbosbeheer voert de werkzaamheden uit in overleg met de gemeente.

 

reageren

geef een reactie

 • Bram van der Velden
  22 december 2020 om 14:24

  Er wordt gesproken over 41500 bomen,daarna ( enkele alineas verder) is dit geslonken tot 30000????Zijn er al 10000dood gegaan?
  Welke bloeiende struiken worden er aangeplant?

  • hblom
   22 december 2020 om 14:46

   Dag Bram,

   Dank je, de fout is gecorrigeerd naar het aantal van ruim 41.000 bomen. De 30.000 was overgenomen vanuit een eerdere planning.
   En nee, de bomen leven dus nog steeds;).

   In totaal worden er 41.513 nieuwe bomen aangeplant verspreid over bijna 10 hectare.
   Hiervan 363 populieren staken, de rest is allemaal duurzaam loofhout (bosplantsoen), autochtone soorten, meest eik, esdoorn, els, haagbeuk en op meerdere locaties brede bosranden met struikvormers.
   De populieren worden voornamelijk aangeplant met het doel om snel een bosklimaat te verkrijgen. Het is voor andere loofhout soorten vaak lastig om snel te groeien in de nu nog open en winderig vlakte.

   Groet, Harm Blom

  • Boswachter Harm Blom
   22 december 2020 om 14:46

   Dag Bram,

   Dank je, de fout is gecorrigeerd naar het aantal van ruim 41.000 bomen. De 30.000 was overgenomen vanuit een eerdere planning.
   En nee, de bomen leven dus nog steeds;).

   In totaal worden er 41.513 nieuwe bomen aangeplant verspreid over bijna 10 hectare.
   Hiervan 363 populieren staken, de rest is allemaal duurzaam loofhout (bosplantsoen), autochtone soorten, meest eik, esdoorn, els, haagbeuk en op meerdere locaties brede bosranden met struikvormers.
   De populieren worden voornamelijk aangeplant met het doel om snel een bosklimaat te verkrijgen. Het is voor andere loofhout soorten vaak lastig om snel te groeien in de nu nog open en winderig vlakte.

   Groet, Harm Blom

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog