www.boswachtersblog.nl/ Biesbosch

Biesboschbos – Hoezo bijzonder?

25 november 2021 Boswachter Harm Blom in Biesbosch

Door William Schelling, Boswachter Beheer in de Biesbosch.

Er zullen weinig mensen zijn die in de herfst naar de Biesbosch komen voor een boswandeling met spectaculaire herfstkleuren. Het groen van de wilgen, veruit de meest voorkomende boomsoort in de Biesbosch veranderd nu eenmaal niet in waaier aan kleuren. Desondanks zijn de wilgenbossen (ook wel zachthoutooibos genoemd) uniek voor Nederlandse en wellicht zelfs Europese begrippen. In de Biesbosch groeit namelijk bijna 1700 hectare buitendijks bos. Dat is ongeveer de helft van het totale oppervlakte aan buitendijks ooibos in ons land. Als de mens niet in zou grijpen in de uiterwaarden ontstaan de bossen hier vanzelf. Echter krijgt bosontwikkeling langs rivieren en in uiterwaarden helaas nauwelijks een kans. De redenatie is dat bos en bomen een snelle afvoer van hoogwatergolven in de weg zou staan.

Dan dat Biesboschbos

De grienden van weleer zijn bijna allemaal verwilderd en worden niet meer beheerd. Ook de afsluiting van het Haringvliet en het grotendeels wegvallen van het getij invloed in 1970 veroorzaakte een schokgolf.  Het bosbeeld is dan ook sterk veranderd. Wilgenstoven zijn uitgegroeid tot bomen van 25 meter hoog. Vele zijn er al weer omgewaaid, sommige met kluit en al. Omwaaien betekend hier echter nog niet dat een boom hier dood gaat. Veel omgewaaide bomen krijgen op de omgewaaide stammen nieuwe uitlopers, ook wel wilgenkammen genoemd. Soms waaien ook deze wilgenkammen weer om en vormen hierna een nieuwe kam van jonge uitlopers. Een fenomeen wat we wentelwilgen noemen. Deze cyclus van verjonging, groei en sterfte maken het Biesboschbos tot een uniek bosecosysteem. Tal van bosvogels zoals Boomklever, Appelvink en Kleine bonte specht hebben afgelopen decenia geprofiteerd van de veroudering van de bossen. In de kuilen die de omgevallen bomen en kluiten hebben achtergelaten ontstaan poeltjes met moerasplanten, kikkers en salamanders. En vergeet dan niet de talloze mossen en korstmossen die hier hun groeiplaats vinden.

Hoezo uniek bosecosysteem? Een vrijwel ondoordringbare Biesboschjungle.

Kansen

Dan toch nog even terug naar de kansen van dit soort bossen in ons land. Want juist in Nederland komen enkele grote Europese rivieren samen en biedt bij uitstek kansen. Gelukkig is er in het N2000 beleid dan ook een uitbreidingsdoel vastgesteld voor dit soort bossen. Ook in de bossenstrategie van het Rijk en provincies samen staat het doel van 2000 hectare bosuitbreiding langs de rivieren in 2030 benoemd. Daarnaast blijkt uit recente studie uitgevoerd door de Wageningen Universtiteit in opdracht van de VBNE blijkt dat er wel degelijk meer kansen zijn voor uitbreiding van het areaal ooibos dan de huidige vegetatielegger van RWS doet vermoeden. Er zal echter nog wel wat water door de rivier stromen voor er nieuwe bossen zijn vergelijkbaar met het huidige Biesboschbos.

Het wilgenbos groeit op veel plaatsen tot in het water. Op de voorgrond een wilg met boomnest van een visarend!
reageren

geef een reactie

  • John de Rijk
    2 augustus 2023 om 19:16

    Ik ben bezorgd over de plannen van Tennet die een extra hoogspanningslijn vanaf Krinpen aan den IJssel naar de Amercentrale aan te leggen. Die moet er komen in het kader van de energietranssitie . Ze hebben een 5 tal trajecten op tekening gezet. drei ervan lopen door de Biesbosch. Het is duidelijk dat die de snelste en goedkoopste oplossingen zijn. Om de Biesbosch kost veel meer en duur veel langer door de verwachte bezwaren van veel gemeenten/inwoners. Tevens wordt dan gevreesd dat 2030 niet wordt gehaald voor het gebied “Hart van Brabant”. Ik vermoed dat ze dit als drukmiddel gaan gebruiken voor een lijn door dit mooie N 2000 gebied.

  • Marja Blom
    25 november 2021 om 21:01

    Goed verteld verhaal interesant om te lezen mooie foto.s

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog