www.boswachtersblog.nl/ Biesbosch

Laatste boom in herdenkingsbos De Vlinder geplant.

28 maart 2022 Boswachter Angela Knook in Biesbosch

Herdenkingsbos de Vlinder is vol. Afgelopen zaterdag zijn de laatste dertig bomen geplant. In 2012 gingen de eerste bomen de grond in, met het planten van de laatste bomen is het bos nu voltooid. Het aantal bomen in het herdenkingsbos komt daarmee op ruim 300.

Het herdenkingsbos, gelegen in de Louisa en Cannemanspolder nabij bosgebied de Elzen, bood mensen een plek om een boom te planten ter nagedachtenis van een overleden dierbare. Het bos is een initiatief van het echtpaar van der Linden. Zij verloren in 2004 hun zoon en ervoeren hoe belangrijk het is een bijzondere, rustige plek te hebben om een dierbare te herdenken. Ze realiseerden zich dat ook anderen die een dergelijk groot verlies lijden hier veel baat bij konden hebben. Om die reden hebben zij de Stichting Herdenkingsbos De Vlinder opgericht. In 2012 plantten zij in het herdenkingsbos de allereerste boom ter nagedachtenis aan hun overleden zoon. In de jaren erna vond tweemaal per jaar een plantdag plaats in het herdenkingsbos. Op een plantdag komen familie en vrienden van een overledene bijeen om een boom planten en stil te staan bij het verlies. Vaak een moment met een lach en een traan.

Iedere overledene waarvoor een boom is geplant wordt genoemd op een paneel in het bos. Soms met persoonlijke tekst erbij.

 

Sinds zaterdag is het herdenkingsbos vol en worden er dus geen bomen meer bij geplant. Het bos zal echter nog lang voortbestaan. De geplante bomen zullen verder uitgroeien en steeds meer een bos vormen. Nabestaanden, maar ook voorbijgangers, kunnen er een wandeling maken of gaan zitten op een van de bankjes voor een momentje van bezinning. We danken de bestuursleden van de Stichting Herdenkingsbos de Vlinder voor de bijzondere en prettige samenwerking.

reageren

geef een reactie

  • joep
    28 maart 2022 om 21:24

    Heel bijzonder, ik wist niet dat dit bestond.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog