www.boswachtersblog.nl/ Drents-Friese Wold

Natuurherstel Oude Willem gestart

15 februari 2018 Boswachter Corné Joziasse in Drents-Friese Wold
Oude Willem

Oude Willem

In het hart van het Nationaal Park Drents-Friese Wold verandert landbouwgrond in een beeklandschap. In de Oude Willem verdwijnen de meeste sloten, waardoor het grondwater gaat stijgen. Een nieuwe slenk gaat het water geleidelijk afvoeren naar de Vledder Aa. De vele vennen in de buurt profiteren van het hogere grondwater.

Werkzaamheden

Na een lange voorbereiding zijn de werkzaamheden nu dan gelukkig gestart. De komende maanden zijn machines aan het werk in het gebied Oude Willem, zie kaartje. Voor het dempen van sloten en de huidige Tilgrup. En het graven van een slenk, de nieuwe Tilgrup. Deze slenk volgt de laagtes in het gebied en voert het water geleidelijk af tijdens natte periodes. Soms is het nodig om bomen te verwijderen die dicht bij een te dempen sloot staan. Deze worden dan ook voor het broedseizoen start half maart omgezaagd zodat vogels andere bomen uitzoeken om te broeden.

Bosranden krijgen een natuurlijke overgang met struiken en kruiden en worden hier en daar geplagd zodat de heide terug kan komen. Deze werkzaamheden staan voor augustus gepland. Een ecoloog kijkt mee naar de uitvoering van alle werkzaamheden om de aanwezige dieren zo weinig mogelijk te verstoren.

Resultaten

Betere conditie voor de 50 vennen in de buurt. Meer natuur als natte- en droge heide, heideveentjes aan de randen van het gebied. Hierdoor ontstaat meer leefruimte voor zeldzame planten als klokjesgentiaan, beenbreek en gevlekte orchis. Bijzondere vogels als de grauwe klauwier, roodborsttapuit en paapje zullen in de Oude Willem een nieuw thuis ontdekken.

Meer recreatie. Bezoekers kunnen nog meer van het gebied genieten nu de natuur weer welkom is.

Meer waterberging. De neerslag die hier valt blijft langer in het gebied en voorkomt bij extreme regenval wateroverlast in stroomafwaarts gelegen gebieden.  Uiteraard zijn er voorzieningen getroffen om wateroverlast voor de nog aanwezige bebouwing en bewoners te voorkomen.

LIFE Going up a level

Dit alles is mogelijk door onder meer een bijdragen uit LIFE+, het Europese fonds voor natuurherstel en -ontwikkeling. Want samen met het aangrenzende Leggelderveld is het Drents-Friese Wold deel van Natura 2000. Het netwerk van de meest waardevolle natuurgebieden van Europa. Naast de Oude Willem krijgen ook andere natuurgebieden in het Nationaal Park een hersteloperatie.

Bezoekers worden via infopaneeltjes in het veld op de hoogte gebracht.

Meer weten over dit Life / N2000 project: of per mail: c.joziasse@staatsbosbeheer.nl.

Boswachter

Corné Joziasse

Ruimte voor wildere natuur

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog