www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Nieuwsgierig naar de Eemvallei?

8 mei 2018 Boswachter Lida Blok in Flevoland

Het nieuwe natuurgebied Eemvallei Zuid in Oosterwold krijgt steeds meer vorm. Staatsbosbeheer werkt samen met de partners Stichting Voedselbosbouw Nederland, Speelwildernis Het Buytenwold en Natuurboerderij Vliervelden aan de realisatie van 50 ha nieuwe natuur. Dit najaar start de aanleg van het voedselbos.

Sfeerbeeld voedselbos

Voedselbos als onderdeel van Nieuwe Natuur

Met een oppervlak van 30 hectare wordt dit het grootste voedselbos van Europa. Wat in 2014 begon als een gezamenlijk initiatief van stichting Voedselbosbouw Nederland (VBNL) en Natuur en Milieufederatie Flevoland is sindsdien uitgegroeid tot een icoon van verzoening tussen natuur, stad en landbouw. Voedselbosbouw Nederland, Staatsbosbeheer, Natuurboerderij Vliervelden en Speelwildernis Het Buytenwold maken van Eemvallei Zuid een uniek natuurgebied waar bewoners en bezoekers straks naar hartenlust kunnen vertoeven, spelen en plukken. Met zijn voedselbos, kruidenrijke graslanden, struweelhagen en ruigtevelden vormt Eemvallei Zuid voor de natuur bovendien op termijn een belangrijke stapsteen tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold. Meer informatie over de Eemvallei Zuid vind je hier .

Informatieavond Voedselbos op 14 juni

Deze weken wordt ook de laatste hand gelegd aan het definitief ontwerp van het Voedselbos Eemvallei Zuid. Daarom nodigen de projectpartners iedereen uit om eens aan de plannen te komen snuffelen. Op donderdagavond 14 juni vindt in het Buitencentrum Almeerderhout een eerste open informatieavond plaats over het Voedselbos Eemvallei Zuid.

Bent u nieuwsgierig …

  • naar wat een voedselbos nou eigenlijk is?
  • naar hoe dit specifieke voedselbos eruit komt te zien?
  • naar manieren waarop u van Voedselbos Eemvallei Zuid zult kunnen genieten?
  • naar wat Voedselbos Eemvallei Zuid nog meer voor u in petto kan hebben?
  • naar manieren waarop u iets aan het voedselbos kunt bijdragen?

 

Informatieavond

Datum:                14 juni 2018

Aanvang:            19.30 uur

Locatie:               Buitencentrum Almeerderhout

Adres:                  Kemphaanlaan 4, Almere

Aanmelden: hier

Specifieke informatie voor direct aanwonenden

De informatieavond van 14 juni is helemaal gewijd aan de algemene opzet en inhoud van de beoogde Nieuwe Natuur (met name het voedselbos) in Eemvallei Zuid.

Voor de beantwoording van ‘technische’ vragen met betrekking tot de ruimtelijke ordening van de Eemvallei Zuid in Oosterwold organiseren de projectpartners een apart vragenuur voor omwonenden op donderdagavond 21 juni 2018, wederom om 19.30 uur in het buitencentrum Almeerderhout. Op dit vragenuur kunnen huidige en toekomstige bewoners van Oosterwold terecht voor specifieke vragen over ontsluitingswegen, wadi’s, erfafscheidingen, enzovoorts, in relatie tot Eemvallei Zuid. Aanmelden voor dit vragenuur kan via het e-mailadres: oosterwold@staatsbosbeheer.nl

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog