www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Otter(s) betrapt!

24 januari 2013 Boswachter Henk-Jan van der Veen in Fryslân

Een sneeuwdek is een mooie gelegenheid om onopvallende bezoekers in een terrein te kunnen lokaliseren. Zoogdieren en vogels laten letterlijk hun sporen achter. Het winterweer van de afgelopen week heeft duidelijk gemaakt hoezeer de otter actief is in onze laagveengebieden. De foto’s van de pootafdrukken zijn gemaakt in de Brandemeer, nabij Oldelamer, waar de otter inmiddels door het hele gebied is gespot.

Ottersporen in Brandemeer
Ottersporen in Brandemeer

Maar ook zonder sneeuw is de aanwezigheid van dit zoogdier goed in beeld te brengen, zoals onlangs gebeurde in natuurgebied Terkaplester Poelen nabij Sneek. Een otter kijkt in de lens van onze nachtcamera. Dit dier trekt ’s nachts langs vaste routes in dit waterrijke natuurgebied. De aanwezigheid van de otter is verheugend. We hadden al een vermoeden dat dit dier in het gebied voorkwam, vandaar de plaatsing van deze camera langs de oever van de plas. Otters doen het goed; ze hebben zich inmiddels in diverse natuurgebieden van Staatsbosbeheer in Fryslân gevestigd.

Otter betrapt
Otter betrapt

Verrassend was ook dat de steenmarter zich liet zien en de camera nauwlettend in de gaten hield.

Steenmarter in de kijker
Steenmarter in de kijker
reageren

geef een reactie

  • Otter duikt weer op | Staatsbosbeheer Fryslân
    21 augustus 2013 om 09:24

    […] komen in steeds meer natuurgebieden voor in Fryslan, zoals u eerder op dit blog kon lezen en zien. Uiteraard is dit geweldig nieuws, maar helaas zit hier ook een keerzijde aan. Door toename […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog