www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Trekkende kamsalamanders in de schijnwerpers rondom Noordwolde

28 februari 2013 Boswachter Denny Kroeze in Fryslân

bordNet als in de voorgaande jaren zal de Paddenwerkgroep Noordwolde-Zuid dit voorjaar weer veel kamsalamanders gaan overzetten langs de Oosterseveldweg bij Noordwolde. Veel amfibieën trekken jaarlijks op en neer naar hun voortplantingshabitat. Doordat de dieren de weg moeten oversteken vallen jaarlijks vele slachtoffers. Door ieder voorjaar een scherm te plaatsen worden dieren opgevangen in emmers en vervolgens overgezet. Dinsdag 26 februari was de start van het plaatsen van de vangschermen.
Dit jaar wordt deelgenomen aan een klein onderzoek naar het effect van kunstlicht op migrerende amfibieën. Tijdens 6 goede trekavonden zullen tussen 19.00 – 22.00 uur langs het vangscherm een rood, wit en groen/blauw kleurende lampen worden geplaatst. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze verlichting langs wegen amfibieën aantrekt. Het licht kan een geleiding vormen, wat van belang kan zijn voor de situering en effectiviteit van faunapassages.

Paddenwerkgroep plaatst de vangschermen
Paddenwerkgroep plaatst de vangschermen

Aangezien aantrekking van amfibieën door licht sterk afhankelijk is van het spectrum (kleur) van de verlichting zou een (tijdelijke) aanpassing van het spectrum op plaatsen waar veel amfibieën oversteken het aantal slachtoffers mogelijk sterk kunnen verminderen. Om te testen in hoeverre verlichting en spectrum een rol spelen wordt er binnen het onderzoek “Licht op Natuur” van Wageningen Universiteit en het NIOO samen met RAVON een experiment uitgevoerd. In 2012 is een pilot uitgevoerd voor dit experiment in Kootwijk en Amerongen. Dit jaar herhalen we dit onderzoek in Amerongen en twee nieuwe locaties, waaronder Noordwolde-Zuid.

Meer informatie: Roel Vriesema

heringerichte natuur voor de kamsalamander
heringerichte natuur voor de kamsalamander
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog