www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Onderhoud in bos Bergum

19 juni 2023 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Staatsbosbeheer gaat de komende maanden onderhoudswerkzaamheden en een dunning uitvoeren in de dorpsbosjes ten noordoosten van Bergum. Zo kan meteen ook op bepaalde plekken de heersende essentaksterfte worden aangepakt.

Staatsbosbeheer pleegt de komende maanden, na het broedseizoen, in een aantal bospercelen onderhoud aan dorpsbosjes rondom Bergum. Het gaat deels om houtoogst door dunning en op enkele plaatsen om het kappen van groepen bomen in verband met bestrijding van de essentaksterfte. Het gaat om de bopspercelen ten Noorden en Noordoosten van de plaats Bergum in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Wat is een dunning?
Bij dunning worden sommige bomen gekapt om andere bomen een kans te geven uit te groeien tot volwaardige rechte bomen met een mooie kruin. Zo ontstaat er een gezond bos.

Voordat de dunning plaatsvindt, worden de bossen geïnventariseerd door onze boswachters. Onze boswachters zijn daar op dit moment mee gestart. De bomen die worden geveld, krijgen een rode stip. De bomen die blijven krijgen een blauwe stip. De dunningswerkzaamheden zelf besteedt Staatsbosbeheer uit aan een aannemer.

Essentaksterfte bestrijden.
Op sommige plaatsen worden groepen bomen gekapt. Dit is een noodzakelijke maatregel om de essentaksterfte te bestrijden. Zo’n 80-90 procent van de essen is aangetast door deze schimmelziekte. Om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren door vallende bomen, moeten ze preventief worden gekapt.

Wat is essentaksterfte?
Essentaksterfte dook voor het eerst op in de jaren 90 in Polen. De schimmelziekte heeft zich vervolgens langzaam over Europa verspreid. In 2010 is de ziekte voor het eerst in Groningen vastgesteld. Daarna is de ziekte snel verspreid over Nederland. De aantasting komt door een schimmel die zich via sporen door de lucht verplaatst. De sporen zijn van het vals essenvlieskelkje (Chalara fraxinea). Deze schimmel dringt via de bladeren in de houtvaten van de essen waardoor deze verstopt raken, met het gevolg dat de bladeren verwelken en takken in de toppen van de bomen afsterven. Als de bomen ziek zijn, zijn ze vatbaarder voor andere aantastingen zoals de honingzwam die de wortels aantast. Momenteel is er geen oplossing voor de ziekte.

Waarom nu ingrijpen?
De eerste jaren was er nog hoop op herstel, maar nu blijkt dat dit herstel uitblijft, is ingrijpen noodzakelijk. De veiligheid speelt hierbij ook een bepalende rol. Waar wordt ingegrepen zal de komende jaren worden gestreefd naar een natuurlijke bosverjonging en –ontwikkeling en op plaatsen waar dit nodig is zal worden bijgeplant. Allemaal met het doel in de toekomst weer een duurzaam functionerend bos met een hoge biodiversiteit te krijgen.

 

Tijdelijk overlast
Het is de planning dat vanaf augustus de oogstmachines hun werk doen in het bos. Dit bos is dan geheel of gedeeltelijk, voor uw veiligheid, tijdelijk afgesloten. Let op waar er gewerkt wordt! Borden en linten geven zoveel mogelijk het tijdelijk afgesloten gebied aan. Er komen tijdelijk stapels boomstammen langs paden te liggen. Dit zijn stapels waar de boomstammen los op elkaar liggen. Kinderen kunnen hier – helaas- niet op gaan klimmen. Als de stammen aan de rol gaan is dat levensgevaarlijk. Breng uw kinderen hiervan op de hoogte!

Wettelijke bepalingen
Volgens boswachter Hoekstra is nu het goede moment om de dorpsbosjes te dunnen. Het broedseizoen is in deze periode afgelopen en de bodem is goed begaanbaar. Staatsbosbeheer meldt de kap van groepen bomen aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ook worden de broedplaatsen van roofvogels afgezet en beschermd tijdens de werkzaamheden. Dit zijn we verplicht vanuit de natuurbeschermingswet.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog