www.boswachtersblog.nl/ Noord-Brabant

Voorjaarsdrukte in natuurgebied De Hilver

29 maart 2018 Boswachter Marco de Groot in Noord-Brabant

Het voorjaar staat weer voor de deur. En dat betekent dat het gezellig druk wordt in De Hilver, een weidevogelgebied met allure. Een rustplaats waar onder andere de grutto jaarlijks na zijn vlucht uit Afrika op kracht komt en zich daarna verspreid over Nederland. Honderden grutto’s komen samen en baltsen er op los in maart. Dit baltsen is een special gedrag dat de vogels vertonen om een partner aan te trekken, zo pronken ze onder andere met hun uiterlijk en bewegingen.

Niet alleen de grutto bezoekt De Hilver. De wulp, kievit, gele kwikstaart en nog andere weidevogels doen het gebied aan. De kemphaan was afgelopen jaar een bijzondere gast in De Hilver en zijn er verschillende baltsende paartjes waargenomen. Hopelijk wordt 2018 het jaar dat de kemphaan het gebied opnieuw als broedplaats verkiest! Het zijn overigens niet alleen de weidevogels die de Hilver aantrekkelijk maken. Ook de verschillende weideplanten geven De Hilver een kleurrijk aanzien. Het roze van het Moeraskartelblad en het mooie blauw van de blauwe knoop. Blonde zegge, de stijve moerasweegbree en de vleeskleurige orchis zijn andere bijzondere plantensoorten die in het gebied voorkomen.

De Hilver heeft de afgelopen jaren al wat mee gemaakt. Tot ongeveer 1930 bestond het gebied uit moeras. De toenemende behoefte aan landbouwgronden maakte dat de drassige gronden ontgonnen werden en zijn omgevormd naar landbouwgronden. Mede door behoefde aan opvanggebieden voor water bij extreme watertoevoer kregen de landbouwgronden later toch weer de natuurfunctie. In 1990 begon men met het afgraven van de fosfaatrijke bouwvoor, waardoor de zeldzame en bijzondere planten die hier vroeger op armere grond voorkwamen weer een kans kregen. Ook de Reuzel heeft zijn natuurlijke loop teruggekregen, zo zijn tijdens de herinrichting de oude oevers van de reuzel opgezocht en uitgegraven. Hierdoor veranderde een rechte sloot in een kronkelende rivier door het gebied. De Reuzel treed geregeld buiten haar oevers hierdoor krijgt het direct naastgelegen land het uiterlijk van een prachtig beekdal. Deze rijke geschiedenis en bijzondere plant- en diersoorten maakt dat ik als boswachter erg graag in dit gebied kom!

Locatie ‘De Hilver’ onder Moergestel

 

 

reageren

geef een reactie

  • jacolien
    29 maart 2018 om 17:53

    waar is de Hilver ? Zoeken op google levert alleen straatnamen, horeca gelegenheden, bungalowpark en andere bedrijven op. Hoe kom ik in de Hilver ?

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog