www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Winterse vogels in de Oostvaardersplassen

28 februari 2019 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Nu het met dit mooie weer wel voorjaar lijkt, zou je bijna voorbij gaan aan de bijzondere vogels die nu het gebied als wintergasten bezoeken. Het is altijd prachtig om te zien dat elk jaar weer een aantal soorten de Oostvaardersplassen bezoeken en dan een tijdje in het gebied verblijven. Zo heeft elk seizoen zijn kenmerkende vogels en kijk je als boswachter uit naar de komst van bijvoorbeeld de klapekster en de wilde zwanen in de winter.

We hebben nu al enige tijd een klapekster in De Driehoek, die daar de wintermaanden verblijft. De Klapekster is hier echt zo’n wintergast die vanuit zijn broedgebied in Scandinavië naar zuidelijker oorden trekt om daar te foerageren.

De Driehoek is een typisch gebied dat geschikt is voor de klapekster. We zien hem steeds in de top van een meidoorn of sleedoorn uitkijkend over het omringende terrein, op zoek naar muizen of andere op de grond kruipende diertjes. Wanneer je door het terrein heen loopt wordt de aanwezigheid van de klapekster soms verraden doordat er kadavertjes van bijvoorbeeld mestkevers of kikkers aan een doorn in het struikgewas zijn gespietst. Een voedselvoorraadje voor dagen dat hij minder succesvol is in de jacht.

Bekend van de klapekster is ook dat het dier een enorm goed zichtvermogen heeft. Onvoorstelbaar is dat hij vanaf zijn hoge uitzichtpunt op grote afstand de kleinste beweging op de grond weet te traceren. Ik weet niet zeker waar hij zijn naam aan heeft ontleend, maar kan me voorstellen dat het iets met ‘verklappen’ te maken heeft.

De klapekster, een van de typische wintergasten in de Oostvaardersplassen. Foto: Gerard van Breemen

De klapekster werd in vroeger dagen door de mens gebruikt voor het vangen van roofvogels, die vervolgens weer voor de jacht werden ingezet. Door zijn onovertroffen gezichtsvermogen kan de klapekster al van kilometers afstand een roofvogel in de lucht waarnemen en ‘verklapte’ de komst van de roofvogel, door zijn onrustige gedrag, aan de valkenier.

Als je een wandeling maakt door het Oostvaardersveld of langs het Hoofdiep richting de vogelkijkhut De Schollevaar, scan dan even de toppen van de struiken in de omgeving. Als je een vogel van  de grootte van merel en voorzien van een snavel met een haak, ziet zitten, dan heb je hem te in het vizier. Mijn hart gaat in ieder geval sneller kloppen als ik hem zie, wetende dat dit zeker geen alledaagse waarneming is.

In het kerngebied van de Oostvaardersplassen zien we de afgelopen maanden ook zo’n 20 wilde zwanen op en bij het water rond het zanddepot en de beheerweg. Mooie, elegante vogels die alleen in de winter in het gebied komen foerageren. Met de duidelijke geel afstekende snavel en de dunnere hals is deze vogel gemakkelijk te onderscheiden van de jaarrond aanwezige knobbelzwaan, met een oranje/rode snavel. Nog even en de wilde zwaan vertrekt weer richting zijn broedgebied in Scandinavië, maar nu kun je de vogel nog bewonderen in de plassen van het Oostvaardersveld en in de randmeren in de omgeving van de polder.

Knobbelzwanen en wilde zwanen bij het zanddepot in de Oostvaardersplassen de afgelopen week.
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog