www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Nieuwe uitzichtsheuvel bij Fayersheide

11 juli 2014 boswachters in Overijssel

Sinds kort kunnen bezoekers vanaf een nieuwe uitzichtheuvel genieten van het weidse landschap rond het natuurgebiedje Fayersheide bij Vriezenveen. De nieuw ingerichte bufferzone met daarin het uitzichtpunt moet verlaging van de grondwaterstand in het natuurgebied als gevolg van de toekomstige zandwinning voorkomen. Wethouder Johan Oordt en gedeputeerde Ineke Bakker openden de bufferzone. Districtshoofd Hans van de Beek ging in op de betekenis van het gebied en op het uitzichtpunt werd een kunstwerk onthuld.

 

Bufferzone Fayersheide

Fayersheide is een klein natuurgebied van circa tien hectare ten zuidoosten van Vriezenveen. Restant van het ooit uitgestrekte veenlandschap en van oudsher bekend om haar zeldzame planten. Om Fayersheide ook voor de toekomst te behouden hebben diverse partijen waaronder Staatsbosbeheer gekeken naar mogelijkheden binnen het gebiedsontwikkelingsplan Vriezenveen Zuidoost. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de vorming en inrichting van de bufferzone om verlaging van de grondwaterstand door de naastgelegen zandwinactiviteiten te voorkomen.

Wandelaars kunnen nu een route lopen vanaf de parkeerplaats aan de Walstraat via Fayersheide tot aan het uitkijkpunt in de bufferzone. Wethouder Oordt onthulde bij de parkeerplaats een informatiepaneel met de route en meer informatie over het gebied.

Kunstwerk Rob Sweere

Gedeputeerde Ineke Bakker onthulde een bijzonder kunstwerk ‘Het Vijfde Landschap’ bovenop het uitkijkpunt. Het landschap en de veranderingen die het doormaakt, staan centraal in dit werk van kunstenaar Rob Sweere. Hij heeft hierin het agrarisch-industriële materieel verwerkt dat zo kenmerkend is voor de ruilverkaveling in het gebied en dat ook nu weer wordt gebruikt bij de laatste grootschalige planologische ingreep. Het kunstwerk maakt deel uit van een reeks kunstwerken verspreid over de provincie Overijssel. Gebeurtenissen en thema’s uit de historische canon vormen daarbij het vertrekpunt.

Kunstwerk Het Vijfde Landschap

 

 

 

 

 

 

 

Het kunstwerk op het uitkijkpunt heeft een tegenhanger bij de Veeneindeweg. Beide vormen samen een zogeheten dragline. Dergelijke draglines en bulldozers werden in de jaren 1955 – 1968 in de regio veel ingezet voor de grootschalige ruilverkaveling. Ook het kunstwerk dat lange tijd bij de bibliotheek in Vriezenveen stond (de ploeg ‘Karel de Grote’), heeft in de bufferzone een nieuwe plek gekregen. Op een informatiebord bij beide kunstobjecten wordt de geschiedenis van het gebied uitgelegd.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog