www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Wild Zwijn in Overijssel

17 september 2015 Communicatieadviseur Gerard van Breemen in Overijssel

Ondanks het bestaande nulstandbeleid, waardoor het wild zwijn feitelijk alleen op de Veluwe en in Limburg (Meinweg) welkom is, laat deze pientere en tot verbeelding sprekende beschermde diersoort zich niet door dit soort regels leiden. Gevolg is dat de soort al sinds halverwege de jaren negentig in wisselende aantallen in de provincie voorkomt. Ze komen vanuit Duitsland en Veluwe.

In Overijssel treffen we dus steeds vaker en meer zwijnen langs de grensstreek aan, bijvoorbeeld in Haaksbergerveen en Engbertsdijksvenen. Een hoger aantal dieren kan ook grotere schadegevolgen met zich mee brengen zoals landbouwschade en verkeerslachtoffers.

Engbertsdijksvenen

Aangezien de soort zich sinds enige tijd binnen de Engbertsdijksvenen voortplant en er daarmee jaarrond verblijft zijn we als Staatsbosbeheer direct betrokken geraakt. Vanuit een ‘Zwijnentafel’, een platform van Wildbeheereenheid, grondgebruikers, provincie en Staatsbosbeheer zoeken we gezamenlijk naar de meest effectieve oplossing om de landbouwschade te voorkomen.

We hopen hiermee binnen de gebiedsbegrenzing afschot te voorkomen vanwege de beperkte mogelijkheden in verband met de N2000-status. Een Veluwse zwijnendeskundige beoordeelt de situatie van dit moment en geeft advies.  Vervolgens is het voorstel om een aparte (externe) en door alle partijen geaccepteerde zwijnencoördinator het beheer in de schadegevoelige gebieden en zo mogelijk en nodig in buitenrand te laten coördineren.

Sjaak van Dijk

Boswachter

zwijn_klein

 

reageren

geef een reactie

  • Met Mast meer Mest! | Staatsbosbeheer Overijssel
    2 oktober 2015 om 16:58

    […] Als bomen massaal heel veel vrucht gaan dragen, noemen we het een goed mastjaar! Het woord mast kent vele betekenissen. Een van de minst bekende is wel mast als een ander woord voor varkensvoer bestaande uit eikels en beukennoten. Met mast werden vroeger de varkens gemest! Bossen werden zelfs gebruikt als varkensweide. Ook is er een boswachterij vernoemd naar dit varkensvoer het Mastbos bij Breda. Het spreekt voor zich dat een goed mastjaar ook bijdraagt aan het voortplantingssucces van masteters! Voor ons nog een geluk dat er in de Engbertdijksvenen niet teveel eikenbomen staan. Zie ons blog Wild Zwijn in Overijssel […]

  • brinkh2
    17 september 2015 om 16:33
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog