www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Bezitten versus beheren

10 december 2020 Boswachter Kees Jan Westra in Overijssel

In De Volkskrant van zaterdag 20 november las ik het artikel ‘Van wie is de grond in Nederland?’ Journalist Marcel van Dinther stelde zichzelf de vraag van wie de grond in Nederland is en samen met data-onderzoekster Serena Frijters deed hij er onderzoek naar. In het artikel wordt geschetst hoe een derde deel van ons land in bezit is van driehonderd grootgrondbezitters.

In de top-300 van grootgrondbezitters heeft het Kadaster Staatsbosbeheer op nummer 1 geplaatst met 220.306 hectare grond in eigendom. Overigens staat op onze website vermeld dat we 273.00 hectare bos, natuur en landschap en 1.900 gebouwde objecten beheren. Het verschil in oppervlakte komt vanwege de gronden die in erfpacht zijn uitgegeven. Beetje technisch; die hebben we wel in eigendom, maar niet in bezit.

Het artikel zette mij aan het denken…

Bezit?

Een aantal jaar geleden waren wij met team van Staatsbosbeheer op Terschelling voor kennisuitwisseling. We praten dan over beheer, aanpak van vraagstukken rondom beheer, ecologie en recreatie. Terschelling is een eiland waar Staatsbosbeheer rond de driekwart van de grond op het eiland bezit. Ik heb de opmerking van een collega, die ons vertelde over de aanleg van een fietspad, goed in mijn oren geknoopt en probeer er in mijn handelen en bewoordingen ook zoveel mogelijk rekening mee te houden. Hij zei ons: “Op Terschelling spreken we expliciet niet over de grond die we op het eiland bezitten, maar over de grond die we mogen beheren”.

Dat is nogal een verschil: Bezitten versus beheren.

Uiteraard staan de gronden die wij beheren bij het Kadaster benoemd als grond in eigendom van Staatsbosbeheer, maar uiteindelijk betreft het grond die wij namens alle belasting betalende inwoners van Nederland mogen beheren. “Ha fijn, als die grond toch van mij is, dan kan ik dus ook doen wat ik er wil…!” hoor ik sommige mensen al denken.

Helaas, ik moet diegenen teleurstellen. Want het is natuurlijk zo dat er een gemeenschappelijke doelen worden nagestreefd op de gronden die wij beheren. Die doelen worden bepaald door gemeentelijke, provinciale, landelijke en Europese overheden.

U voelt ‘m misschien al wel aankomen… Uzelf hebt mede invloed op de doelen die worden nagestreefd. Door uw stem op een politieke partij, hetzij lokaal, provinciaal, landelijk of Europees, bepaalt u mede het beleid in uw eigen omgeving, maar ook in andere delen van Nederland.

Moraal van het verhaal: Is Staatsbosbeheer de grootste grondbezitter in Nederland of de grootste grondbeheerder?

 

Het artikel ‘Van wie is de grond in Nederland?’ is online terug te lezen op de website van de Volkskrant.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog