www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Boer en boswachter in Twente boeren goed

31 maart 2021 Boswachters in Overijssel

Melkveehouder Chris Kotte uit Weerselo en Staatsbosbeheer gaan samenwerken. Kotte krijgt een sterkere pachtpositie in ruil voor het realiseren van meer biodiversiteit op het eigen bedrijf. De samenwerking moet zorgen voor een meer natuurinclusievere bedrijfsvoering voor de boer, meer biodiversiteit en het behalen van natuurdoelen op de gronden van Staatsbosbeheer. De samenwerking is bekrachtigd door het ondertekenen van de overeenkomst en het ophangen van het muurschildje met de tekst: dit bedrijf is natuurinclusief.

“Wij zullen de komende jaren intensief samenwerken om natuurbeheer en agrarisch ondernemen op deze plek tot een succes te brengen”, aldus Herman Brink van Staatsbosbeheer. Mede dankzij de inbreng van 12 hectare van de natuurgronden van Staatsbosbeheer kan het bedrijf van Kotte uitbreiden en de transitie naar duurzame landbouw in gang zetten. De ambitie is om een duurzame bedrijfsvoering te ontwikkelen met aandacht voor het welzijn van de koe, de kwaliteit van de grond en de natuurlijke en landschappelijke kwaliteit van de omgeving. Het wordt meer gericht op de ontwikkeling van biodiversiteit, waar mogelijk worden houtwallen en hagen hersteld en er wordt overgeschakeld op de productie van een hoogwaardige kwaliteit vaste mest. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor de ontwikkeling van eigen consumptieproducten en recreatie op de boerderij. Voor het bereiken van de ambitie is de samenwerking met Staatsbosbeheer een belangrijk gegeven. Ook wordt de samenwerking gezocht met Agro&Food, een programma van de provincie Overijssel die duurzame toekomstbestendige landbouw stimuleert.

Boer Chris draait net de laatste schroef vast in het muurplaatje dat hij heeft gekregen .

Extensivering en verduurzaming
Het melkveebedrijf met 80 melkkoeien ligt in het coulisselandschap van Weerselo. De boerderij is rond 1904 gebouwd en door de oma van Chris in geërfd. De laatste paar jaar is het roer omgegaan en is de oriëntatie op extensivering ingezet. Een bewuste keuze van de melkveehouder vanuit de wens om een duurzame bedrijfsvoering in te zetten: “Het gebruik van krachtvoer en kunstmest is inmiddels sterk verminderd. De melkproductie wordt niet meer gemaximaliseerd wat de levensduur van de koe aanzienlijk verlengd. De maisproductie bouwen we af en we gaan over op een volledige eigen ruwvoerproductie in een mix van natuurgras en eigen gras.” De oorspronkelijk 100% Holstein koeien worden ingekruist met rassen die een meer sobere koe opleveren met een gematigde productie en het vermogen om een hoger aandeel natuurgras op te nemen. In de zomerperiode lopen de koeien overdag buiten.

Biodiversiteit
Dit samenwerking maakt deel uit van het landelijk programma natuurinclusieve landbouw dat Staatsbosbeheer in opdracht van minister Carola Schouten uitvoert. Het programma heeft als doel samen met boeren te onderzoeken hoe natuurinclusieve landbouw kan zorgen voor meer biodiversiteit, minder CO2-uitstoot en een beter beheer van onze natuurgebieden. Het is de tweede ‘natuur inclusieve’ overeenkomst die in Overijssel is getekend met een agrariër. Met enkele andere bedrijven lopen er ook gesprekken.

Boer & Boswachter
Meer weten over natuur inclusieve landbouw? Op het Staatsbosbeheerkanaal YouTube zijn verschillende filmpjes te vinden over de samenwerking van boeren en boswachters.  En  specifiek  voor de verschillende bedrijfstakken. Kijk hier voor de mogelijkheden voor gemengde bedrijven, akkerbouw, melkvee en vleesvee.

Herman Brink van Staatsbosbeheer en Chris Kotte uit Weerselo ondertekenen de overeenkomst om de komende jaren intensief samen te werken aan natuurbeheer en agrarisch ondernemen.
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog