www.boswachtersblog.nl/ Overijssel

Minder rododendrons in het Springendal

14 januari 2022 Boswachter Kees Jan Westra in Overijssel
Rododendrons in het Springendal

Rododendrons in het Springendal | Foto: Peter Baanstra

De aankomende weken wordt een aantal rododendrons verwijderd uit natuurgebied het Springendal. Het is één van de Natura 2000 maatregelen om de natuur te versterken en inheemse zeldzame soorten de ruimte te geven. Net als andere invasieve exoten zoals de Canadese guldenroede, Japanse duizendknoop en reuzenbalsemien verdringen ze de oorspronkelijke soorten.

Hoe mooi rododendrons ook kunnen bloeien, ze staan de soorten in de weg die van nature in het Springendal thuishoren. Ze werpen een (te) grote schaduw op de bodem en de bladeren verteren (te) langzaam waardoor zaden van andere planten en bomen slecht ontkiemen. Daarom is het nodig om een aantal rododendrons weg te halen.

Biodiversiteit

Op de open plekken die ontstaan na het verwijderen, planten we in het najaar bij voorkeur linde, zoete kers en hazelaar aan. Dit zijn streekeigen boomsoorten die een goede strooisellaag opleveren. De strooisellaag is dat deel van de bodem waar dode, gevallen bladeren en naalden nog herkenbaar aanwezig zijn. In de strooisellaag zijn de verteringsprocessen van organisch materiaal gaande. Dat verteringsproces is waardevol voor het bodemleven èn de biodiversiteit. Een betere bosbodem betekent een gezonder, weerbaarder bos.

Behoud cultuurhistorie

Niet alle rodondendrons hoeven weg. Ze horen ook bij het Springendal vanuit historisch perspectief. De familie Jannink plantte ze op hun terrein voor de jacht en voor de pracht van de bloemen in het voorjaar. Daar waar ze geen belemmering vormen voor de ontwikkeling van bos, mogen ze blijven staan. En dat is direct grenzend aan de terreinen van camping De Bronnen en camping Hoeve Springendal, rondom de kleine bronvijver, gedeeltelijk langs het fietspad aan de Blauweweg en de Buitenleven vakantiewoningen Erve Meerbekke en De Wildspieker en de recreatiewoning van de familie Jannink.

Rododendrons aan de Blauweweg
Rododendrons aan de Blauweweg | Foto: Peter Baanstra

Werk in uitvoering

Aannemer Gerwers B.V. uit Tilligte verwijdert de struiken door de takken af te zagen en de resterende stobben weg te frezen. De takken worden daarna versnipperd en afgevoerd. De werkzaamheden duren naar verwachting een aantal weken. Ter plekke kan enige overlast worden ervaren.  We proberen dat zoveel mogelijk te beperken. Op dit kaartje is te zien waar de werkzaamheden plaats vinden.

Te verwijderen rododendrons (individuele exemplaren en bosschages)

Vrijwilligers

We zijn blij met onze enthousiaste vrijwilligersgroep die de handen uit de mouwen steken om de exoten een halt toe te roepen. Op dit moment verwijderen de vrijwilligersgroep en collega’s van Binnenwerk de Canadese guldenroede en de reuzebalsemien. Dit najaar starten we ook met de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Wil je onze vrijwilligersgroep ook komen helpen? Dat kan, graag zelfs! Kijk HIER op onze website hoe je vrijwilliger wordt bij Staatsbosbeheer.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog