www.boswachtersblog.nl/ Rottum

Berichten met de tag:
René Vos

Rottum

Vogelwachters kijken ook naar vlinders

De vogelwachters op Rottumerplaat kijken, behalve naar vogels, ook naar vlinders.
Om meer te leren over het leven en gedrag van verschillende vogels wordt steeds meer moderne techniek ingezet zoals camera’s en zenders.
Maar ook het ‘ouderwetse’ ringen levert nog steeds veel kennis op.

lees meer
Rottum

Nieuwe diersoorten voor Rottumerplaat

Weinig plekken in Nederland zullen zo intensief door veldbiologen zijn onderzocht als Rottumerplaat. Toch worden hier nog steeds elk jaar wel nieuwe dier- of plantensoorten voor het eiland ontdekt. Deze zomer werden Duinworteluil en Duinaardrupsendoder ontdekt die een bizarre relatie hebben tot elkaar.

lees meer
Rottum

Geluk

Het seizoen vordert op Rottumerplaat: kwelderplanten bloeien of verdrogen, broedsels komen uit of spoelen weg, onverwachte gasten dienen zich aan en vertrekken weer.

lees meer
Rottum

Nogmaals: het raadsel van de ontbrekende kuikens van de Grauwe Ganzen op Rottumerplaat

De vogelwachters op Rottumerplaat zagen hele groepen jonge grauwe ganzen vertrekken van het eiland met onbekende bestemming. En ze zagen dat de jonge slechtvalken waren uitgevlogen.

lees meer
Rottum

Andere klimaatzone

Als de vogelwachters van seizoen 2023 hun werk beginnen op Rottumerplaat is het bijna nog winter. Maar het voorjaar dient zich aan en soort na soort verschijnt.

lees meer
Rottum

Rottumerplaat tijdens de hittegolf

Tijdens de hittegolf van afgelopen juli werd Rottumerplaat door drie vogelwachters bewaakt. Aielle Erens, René Vos en Vasco van der Boon verbleven twee weken op het eiland. Ze namen er voor de eerste keer de koninginnepage waar en constateren dat het voor scholeksters, zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen een goed broedseizoen lijkt te worden.

lees meer
Rottum

Juni, bloeiende kwelders en heel veel jong leven

Dit jaar werd het vogelwachtseizoen op Rottumerplaat geopend door Ali en Harry Horn en zij kwamen in juni twee weken terug om het stokje over te nemen van vogelwachters René Vos en Rafaella Porcu. In dit blog een verslag van hun werkzaamheden en indrukken: het ringen van jonge lepelaars, trekvogels, scholeksters, bloeiend melkkruid, zwerfvuil en een fatale afloop van een pril scholeksterleven.

lees meer
Rottum

Mei, de maand van doortrek en reproductie

De laatste twee weken van mei, een periode die in het teken staat van broedvogelinventarisatie, maar die ook gelegenheid biedt om de doortrek waar te nemen van vogelsoorten die nog veel verder noordelijk broeden. Kortom: een drukke maar ook aantrekkelijke periode voor Rafaella Porcu en René Vos. Lees hun verslag.

lees meer
Rottum

Leven en dood op een vogeleiland

Vogelwachter Sjoerd Dirksen doet verslag van zijn laatste wachtperiode van dit jaar op vogeleiland Rottumerplaat: leven en dood gaan hier hand in hand.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog