www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
Texelse zandbij

Texel

Gefaseerd beweiden op Hoge Berg Texel

Op de Hoge Berg is de afgelopen jaren in samenwerking met agrariërs onderzocht hoe gefaseerd begrazen zou uitpakken voor dagvlinders en andere insecten. Het aantrekkelijke landschap van de Hoge Berg heeft hoge cultuurhistorische waarden, maar maakt ook onderdeel uit van de NNN ( Nationaal Natuur Netwerk) . Om de ecologische waarde te bevorderen lijkt gefaseerd begrazen een vorm van beheer die beter aansluit bij de natuurdoelen in het gebied.

lees meer
Texel

Gefaseerd beweiden op Hoge Berg Texel werkt; maakt natuur en agrarisch cultuurlandschap combineerbaar

Een deel van de graslandinsecten overwinterd in ongemaaid gras. Door stroken tot na het volgende groeiseizoen niet te maaien of beweiden kunnen die insecten overleven. Ook blijven in de strook het hele seizoen bloeiende planten aanwezig die nectar en stuifmeel leveren aan voedsel zoekende insecten. In 2020 is als onderdeel van het Project Boeren, Vissers en Buitenlui op de Hoge Berg een project gestart om de insectenrijkdom (massaliteit en soortenrijkdom) te versterken door op weilanden stroken gewas te laten overstaan. In 2021 is gekeken of deze maatregel het gewenste effect heeft. Het resultaat is gemonitord.

lees meer
Texel

Texelse Wollewei of de insectenrijkdom van Texel

November is niet direct de maand om je in Nederland in insecten te gaan verdiepen. De meeste soorten zijn nu in winterrust: als ei, larve, pop of volwassen dier wachten ze in de grond, tussen het strooisel,in een holte, aan een grasspriet, in een schuurtje of onverwarmde zolder op het voorjaar of de zomer. Overigens […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog