www.boswachtersblog.nl/ Texel

Berichten met de tag:
verstuiving

Texel

Storm en zand

De afgelopen jaren is door veranderende inzichten meer ruimte voor dynamisch kustbeheer. In dit blog meer over storm en zand. Belangrijke elementen voor een afwisselend , mooi en veilig duingebied.

lees meer
Texel

Piramides in het duin, waar zijn die voor?

In de Duivekelder in De Muy, onderdeel van Nationaal Park Duinen van Texel staan sinds kort zwarte ‘piramides’ het zijn insectenvangtenten. Stichting Bargerveen doet onderzoek naar het effect van kleinschalige verstuiving op het herstel van duingraslanden.

lees meer
Texel

115 jaar verandering in het Texelse bos

Dit jaar bestaat Staatsbosbeheer 115 jaar en zoveel jaar zijn we ook actief op Texel. In die tijd is er veel veranderd, ook met het beheer van het bos op Texel. In 1899 was men net een jaar begonnen met de aanplanting van het bos dat we nu De Dennen noemen. Bosaanleg voor de houtproductie […]

lees meer
Texel

Zilveren zandbij; zeldzaam, maar op Texel talrijk

Een bekend misverstand is dat een zeldzame plant- of diersoort altijd maar in klein aantal voorkomt. De zilveren zandbij is landelijk zeldzaam en in het binnenland bijna verdwenen. Ook langs de kust is deze soort sterk afgenomen. Op Texel is de bij, vooral in de duinen van het oude Texel, echter nog volop te vinden. […]

lees meer
Texel

Dynamiek: de sleutel voor het behoud van duingrasland, ook op Texel.

Dat dynamiek voor de duinen belangrijk is, weten we al langer. Nieuw is dat onderzoek uitwijst dat duingraslanden wanneer er voldoende dynamiek is, (door begrazing, betreding en verstuiving), hun soortenrijkdom kunnen behouden ondanks de neerslag van stikstof uit de lucht. Wat we buiten zagen, behoud van kwaliteit bij dynamiek en verlies van kwaliteit bij gebrek […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog