www.boswachtersblog.nl/ Utrecht

Schapen als echte natuurbeheerders op de heide

18 mei 2018 Boswachter Claudia Wessel in Utrecht
Een kudde schapen op de heide

Ben je van plan binnenkort in de natuur rondom Amerongen, Leersum of Austerlitz te gaan wandelen? Dan kan het zomaar gebeuren dat je een schaapskudde ziet. Elk voorjaar en zomer loopt een schaapsherder hier om schapen op de heidegebieden te laten grazen. En dat gebeurt niet zonder reden.

Schapen en heide: onlosmakelijk met elkaar verbonden

Heide kan niet bestaan zonder schapen. Als heide niet wordt begraasd, dan zou alles al snel dichtgroeien met grassen, struiken en op termijn zelfs grote bomen. De heide zou binnen tienallen jaren helemaal verdwijnen… Schapen houden met hun gegraas de heide open. Ze eten gras zoals het pijpestrootje tussen de heide weg en verorberen malse, jonge boompjes voordat die de kans krijgen te groeien. Ze knabbelen trouwens ook graag aan de heidestruiken zelf maar dat is juist goed. Het stimuleert de groei. Hei en schaap hebben samen dus een goede relatie. Een echte win-win situatie.

Koeien helpen een handje mee

In het Leersumse veld loopt het hele jaar een kudde Piëmontese koeien. Ook zij grazen op de heide. Toch zijn schapen hier onmisbaar. Het terrein is voor de koeien te groot om helemaal te begrazen. De koeien lopen bovendien heerlijk vrij rond, terwijl de schaapsherder heel precies kan bepalen waar, wanneer en hoe lang de kudde ergens graast. Staan er op een bepaald stuk erg veel ongewenste planten? Dan maakt de schaapsherder een tijdelijke omheining van flexinetten en blijft daar totdat de schapen alle ongewenste begroeiing weg hebben gegeten. De schapen moeten als het ware ‘hun bordje helemaal leegeten’!

Veel dieren profiteren van de heide

Doordat schapen de heide in stand houden, dragen ze ook bij aan het behoud van veel diersoorten. Bijvoorbeeld de prachtige vlinder het heideblauwtje, de levendbarende hagedis en vogels als de roodborsttapuit en de boomleeuwerik, leven allemaal op de heide. Ook de ringslang houdt van de heide. In het voorjaar warmt hij zich in het open terrein lekker aan de zon. En in augustus, als de hele heide paars/blauw kleurt, is het een echt paradijs voor hommels en bijen die de nectar uit de bloemen halen.

Wil je de heide zelf ervaren? Wandel dan eens over een van de routes in Amerongen, Leersum of Austerlitz. Of kijk op staatsbosbeheer.nl/activiteiten voor wandelingen met een gids. Veel plezier!

reageren

geef een reactie

  • A. van de Guchte
    20 maart 2020 om 10:57

    Schandalig zo als de runderen er op dit moment (maart 2020) uitzien. Dit is niet het gevolg van een paar dagen geen voedsel, maar van weken. Dieren zien er nog slechter uit als de runderen in de Oostvaardersplassen, die sinds 17.03.2020 eindelijk worden bijgevoerd. Waarom gaat SBB zo met dieren om of als de dieren van iemand anders zijn, onderneemt Staatsbosbeheer niets ondanks het wettelijk verplicht is in te grijpen bij dit soort dierenleed? Dit zijn gehouden dieren en geldt de Zorgplicht.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog