www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Herstel stuifzandlandschap Kootwijkerduin

11 januari 2023 Boswachter Laurens Jansen in Veluwe

situatie van voor 2016 op topotijdreis.nl

Op het Kootwijkerduin zijn we eind 2022 gestart met grootschalig herstel van het open stuifzandlandschap. Zoals de naam het al zegt, het Kootwijkerduin is een stuifzandgebied. Het gebied is ongeveer 56 hectare groot en de afgelopen decennia is het “duin” steeds verder dichtgegroeid. Specifieke flora en fauna soorten hebben stuifend zand nodig om zich te herstellen.

Op de topografische kaarten van topotijdreis.nl is goed te zien dat het Kootwijkerduin de afgelopen jaren flink is veranderd. De eerst kaart is uit 2016, al was het gebied toen al veel verder bebost dan op deze kaart zichtbaar is. De tweede kaart geeft de situatie op dit moment weer. Doel van de werkzaamheden is de situatie van de kaart uit 2016 te herstellen.

Huidige situatie

Staatsbosbeheer beheert het Kootwijkerduin als natuurtype zandverstuiving. Dit is vastgesteld in het beheerplan van het gebied. Door achterstand in het beheer is het gebied veel verder dichtgegroeid dan de bedoeling is. Ook de stikstofdepositie heeft bijgedragen aan het versneld dichtgroeien van het Kootwijkerduin. Op de kaart van topotijdreis uit 2016 is te zien dan ongeveer 10 procent van het gebied bebost was. Dit is precies zoals het in de richtlijn van het beheertype ook beschreven staan. Het herstel heeft dan ook als doel terug te gaan naar een situatie vergelijkbaar met 2016 met ongeveer 10 procent boomvormers en bos. Dit is dus een behoorlijke ingreep waarbij ongeveer 20 a 25 ha jong bos en opslag van grove den zal worden weggehaald.

Eind december is een begin gemaakt met de werkzaamheden. Met behulp van machines wordt het overgrote deel van de dennenopslag en het jonge bos verwijderd. Ook grotere bomen zullen worden gekapt. Karakteristieke vliegdennen blijven staan.

Het hout dat vrijkomt wordt gebruikt voor verschillende toepassingen zoals hout voor kratten of vezelplaten voor keukenkastjes. De kwaliteit van het hout bepaalt welke bestemming het krijgt. De (dunne) opslag van de grove den wordt versnipperd. Sinds een aantal jaar hangen op de houtstapels in onze gebieden  labels met uitleg over de bestemming van het hout. Op de website waargaatdithoutnaartoe.nl kunt u meer lezen over de toepassing van hout uit de bossen en natuurherstel projecten van o.a. Staatsbosbeheer en andere terreinbeheerders.

De werkzaamheden krijgen in de toekomst nog een vervolg. Na het openmaken van het gebied zullen we de komende jaren ook het terrein gaan plaggen om het stuifzand ook echt open te maken. Bij deze werkzaamheden wordt de strooisellaag afgeschraapt tot op het kale zand.

Doel van de werkzaamheden is het open stuifzandlandschap te herstellen en daarmee ruimte te bieden aan het voortbestaan van karakteristieke flora en fauna van stuifzanden. Denk daarbij aan bijzondere korstmossen zoals hamertjesblad, insecten zoals blauwvleugelsprinkhaan en de pionierssoort buntgras. In het gebied komt ook een bijzondere paddenstoel voor. Het jonge naaldbos zal op deze specifieke locatie blijven staan.

Foto: Feller Buncher aan het werk op Kootwijkerduin

Ook aan de oostkant van de Nieuw Milligenseweg, tussen het treinspoor en het fietspad, zullen we een deel van het bos terugzetten. De werkzaamheden worden uitgevoerd met een Feller Buncher. Dit is een rupskraan met arm met daarop een grijper met zaagblad. Deze zaagt de boom af en kan deze dan gelijk op een hoop leggen zodat de stammen en takken makkelijk kunnen worden afgevoerd of versnipperd. De werkzaamheden zullen naar verwachting eind februari worden afgerond.

Hondenlosloopgebied.

Het hondenlosloopgebied blijft toegankelijk tijdens de werkzaamheden. Omdat het gebied ruim 56 hectare groot is en niet op elke plek tegelijk gewerkt wordt kunnen hondeneigenaren het gebied gewoon blijven gebruiken. Let wel goed op uw hond en geef de machines de ruimte tijdens de werkzaamheden.

Boswachter Laurens Jansen

reageren

geef een reactie

 • WilkoScheeres
  17 januari 2023 om 21:22

  Weer zo’n grote kunstmatige ingreep,
  dat jaren duurt,wanneer wordt de natuur
  met rust gelaten en kan het zijn eigen gang gaan.Kleinere stukjes open zand
  is beheersbaarder en ziet er natuurlijker
  uit.Nu is het maar afwachten wat het
  wordt,de vervuiling heeft zijn invloed en
  zal id toekomst echt niet minder worden!
  Deze ingreep is belachelijk.Wat is het
  volgende?
  Nederland krijgt de natuur die het ver-
  dient en die is niet best!
  Ik zou zeggen laat de huidige natuur met
  rust én pleit voor meer,héél veel meer!

 • J. Scherf
  11 januari 2023 om 23:22

  De hoeveelheid bomen ( jong bos en oudere bomen) die verdwijnt is aanzienlijk. Worden deze bomen gecompenseerd? Zo ja, hoe en waar?

  • l.jansen@staatsbosbeheer.nl
   12 januari 2023 om 10:50

   Beste J. Scherf,

   Omdat het op papier geen natuurtype bos betreft maar stuifzand worden deze bomen niet gecompenseerd. Dit is ook geen verplichting binnen de boswet. Binnen een normale beheercyclus waren de jonge bomen al veel eerder uit het terrein verwijderd. Door de achterstand in beheer en de versnelde groei door de stikstofdepositie zijn de jonge dennen nu uitgeroeid tot grotere bomen.
   Recent hebben we ook natuurherstel uitgevoerd bij het Kootwijkerveen. Daar is bos verdwenen wat ook als bos stond aangemerkt. Het bos op de locatie wordt wel gecompenseerd door de Provincie Gelderland.

   Laurens Jansen

 • willy lammers
  11 januari 2023 om 20:11

  Wat fijn dat men aan het Kootwijkerduin zoveel aandacht besteed. Ik heb daar vroeger als kind heel wat rond gelopen.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog