www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Een toekomstbestendig Zwolsebos

9 februari 2023 Boswachter Jody Bennink in Veluwe

Half februari start een aannemer in het Zwolsebos tussen Wapenveld en Heerde met boswerkzaamheden, waarbij gewerkt wordt aan een toekomstbestendig bos. De werkzaamheden worden in de periode van 15 maart tot en met 15 juli onderbroken om rekening te houden met het broedseizoen.

Dunning en toekomstbestendig bos

Dunning is een beheermaatregel waarbij overblijvende bomen ruimte krijgen om te groeien en daarbij wordt het vrijkomende hout geoogst. Het bos bestaat uit honderden vakken en elk vak wordt eens in de vier jaar beoordeeld op dunningsnoodzaak.

Bij een dunning komt het bos als het ware weer op adem. Doordat het licht vrij spel op de bodem krijgt ontstaat er ruimte voor nieuwe bomen en bestaande bomen kunnen dikker, ouder en groter worden. Zo blijft er bos bestaan voor onze toekomstige generaties, zodat ook zij het bos kunnen beleven en een voorraad aan hout kunnen benutten. Het beheer houdt het bos duurzaam, gevarieerd maar ook vitaal.

Het bos bestaat voornamelijk uit naaldhout zoals douglas en lariks, daarom wordt er voorkeur gegeven aan loofhout. Meerdere boomsoorten in het bos maakt  het beter weerbaar tegen plagen en ziekten. Wanneer er bijvoorbeeld een insect een boomsoort aantast, verlies je niet direct het hele bos, enkel de aangetaste soort. Een bosgebied met variatie trekt daarnaast een diversiteit aan insecten, vogels en schimmels. Het bos wordt dus met zorgvuldigheid beoordeeld om te bepalen in welke delen van het bos een dunning noodzakelijk is.

Flora- en faunacheck

Voorafgaand en tijdens de dunning wordt er een flora- en faunacheck uitgevoerd door de boswachter ecologie. Hij loopt alle bosvakken af waar in gewerkt gaat worden en inventariseert op dieren en planten die er leven. Alle inventarisaties worden vervolgens in kaart gebracht of er bijvoorbeeld dassenburchten, vossenholen, mierenhopen of horsten van roofvogels aanwezig zijn.

Als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. Deze plekken met de juiste ruimte er omheen worden uitgezonderd van de houtoogst en voorzien van een markering door middel van lint. Ook worden deze punten op een kaart aangegeven, zodat de aannemer precies weet waar hij wel en niet mag komen met de voertuigen. De flora- en faunacheck wordt volgens de richtlijnen van de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer uitgevoerd.

Verloop werkzaamheden met de harvester, de uitrijder en vrachtwagen

De werkzaamheden zullen tot half maart worden uitgevoerd door bosarbeiders met een motorzaag die de bomen zagen. Na het broedseizoen wordt er gestart met een harvester, een houtoogstmachine die op de daarvoor aangewezen ‘dunningspaden’ mag rijden en heel nauwkeurig en precies kan werken. Dunningspaden kunnen worden gezien als werkpaden en zijn niet toegankelijk voor bezoekers. De machinist van de harvester zorgt direct na het zagen dat het hout makkelijk kan worden uitgereden door de uitrijder.

De uitrijder haalt als de harvester klaar is met een kar het hout uit het bos en sorteert dit op houtstapels langs de houtranssportwegen. Zo weet de chauffeur die het hout op komt halen precies welk hout naar welke zagerij gebracht moet worden. Daar wordt het volgens tot een duurzaam product verder verwerkt.

Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond kan het bos weer groeien. Om de vier jaar komt de beheerder terug om te beoordelen hoe het bos er voor staat en of er opnieuw maatregelen plaats moeten vinden of niet. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan het zo zijn dat er acht jaar lang geen werkzaamheden in een deel van het bos plaatsvinden.

Bestemming | Waar gaat dit hout naar toe?

In Nederland gebruiken we jaarlijks per persoon 1 kubieke meter hout en dat moet ergens vandaan komen. Van al het hout dat we als Nederlanders gebruiken komt 10% uit eigen land, waarvan 3% uit de bossen van Staatsbosbeheer. Hoe mooi is het dat een deel van het hout dat wij gebruiken uit eigen duurzaam beheerde bossen komt?

Van de stammen uit het Zwolsebos worden planken en balken van wel 15 meter gezaagd. Dit wordt veelal gebruikt als langhout in de bouw en daken van huizen. Ook krijgt het hout uit het Zwolsebos duurzame bestemmingen als zaaghout, pallethout, OSB of MDF en is FSC gecertificeerd. De beheerder zal wanneer de houtstapels in het werkgebied liggen labels bevestigen waarop uitgelegd staat waar het hout naar toe gaat. Op www.waargaatdithoutnaartoe.nl is ook de informatie te vinden.

reageren

geef een reactie

 • Kees
  1 april 2023 om 20:53

  L.S.
  Een mooi stukje over het toekomstbestendige bos. Onderhoud aan bossen is noodzakelijk maar ik constateer dat deze boswerkzaamheden toch ook heel wat schade veroorzaken. Schade door zware voertuigen aangericht, zoals de harvester, blijven nog jaren zichtbaar in het landschap. Ook ontgaat het mij niet, nu de houtprijzen zo gestegen zijn, dat er in sommige percelen een complete kaalslag plaatsvindt.

 • kees Almekinders
  16 maart 2023 om 14:02

  Hoe lang gaat die ongebreidelde houtkap van staatsbosbeheer nog door?
  Als je ziet wat voor puinhoop er wordt achtergelaten door zware machines schieten de tranen je in de ogen. Sommige percelen zijn zo “luchtig” geworden dat je het nog nauwelijks een bos kunt noemen. De houtprijzen zijn hoog dus we zagen er lustig op los.

 • Marcel Houtveen
  9 februari 2023 om 15:59

  L.S.
  Hoe controleert de boswachter ecologie de aanwezigheid van egels?
  M.vr.gr.
  Marcel

  • j.bennink@staatsbosbeheer.nl
   13 februari 2023 om 08:44

   Beste Marcel,

   Leuke vraag! Wanneer de boswachter de flora- en fauna check uitvoert kijkt hij naar kenmerken van verblijfplekken van dieren. Bij een egel kan je denken aan hopen bladeren, takken en lage struiken. De boswachter checkt vervolgens of deze plekken bewoond worden door een egel of ander dier.

   Groet, Jody Bennink

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog