www.boswachtersblog.nl/ Veluwe

Voorbereiding van start voor maatregelen recreatiezonering tijdens broedseizoen

21 februari 2024 Boswachter Laurens Jansen in Veluwe

Deze week zijn we op de Midden Veluwe gestart met de uitvoering van diverse maatregelen uit het recreatiezoneringsplan van de provincie Gelderland. Het gaat onder andere om het instellen van vogelbroed- en rustgebieden op een deel van het Kootwijkerzand, en de afsluiting van paden op de Stroesche heide tijdens het broedseizoen. Op de Midden Veluwe is dat voor het eerst.

Vogels krijgen van 15 maart tot 15 juli de rust die ze nodig hebben om hun jongen groot te brengen. Dit is van belang voor vogels die op of rond het stuifzand of in de heide op de grond broeden. De natuur is in deze tijd een kraamkamer en daarom is recreatie tijdelijk niet toegestaan. Daarnaast wordt een maatregel uitgevoerd om de beleving van het wild op de Midden Veluwe te verbeteren door vernieuwing van het wildkijkscherm op een plek dichtbij Hoog Buurlo.

Recreatiezoneringsplan

Het gaat niet goed met de Veluwse natuur. Daarom is provincie Gelderland op zoek gegaan naar een nieuwe, betere balans tussen de ruimte voor natuur en mens. In samenwerking met terreinbeheerders, bewoners, ondernemers en recreatieve gebruikers, en onderbouwd met ecologisch onderzoek, is een recreatiezoneringsplan opgesteld. Eén van die maatregelen is het inrichten van rustgebieden voor broedvogels op twee delen van het Kootwijkerzand en op de Stroesche heide van 15 maart tot 15 juli. Rustgebieden zorgen voor een betere bescherming van de broedende vogels. Vogels als boomleeuwerik, nachtzwaluw en tapuit broeden namelijk op de grond. Zij krijgen nu ruimte en rust om hun nest met jongen groot te brengen en tot broedsucces te komen. Deze rustgebiedmaatregel is voortaan elk jaar tijdens het broedseizoen van kracht. Zo werken we aan de betere balans. Ook in het bos komen maatregelen om rust te creëren voor de zwarte specht en de wespendief.

Vanaf 19 februari worden in het veld informatieborden, afzettingen met touwen (zie foto), en slagbomen geplaatst om de begrenzing van de rustgebieden voor de vogels aan te geven. Eind 2023 is ook al een maatregel uitgevoerd: het hondenlosloopgebied bij Kootwijkerduin kreeg een hekwerk om het gebied, zodat het gebied veiliger wordt voor gebruikers met honden.

Vogels helpen Kootwijkerzand

 Kwetsbare vogels als boomleeuwerik, nachtzwaluw en tapuit leven op de heide- en stuifzandgebieden. Ze broeden op de grond en zoeken daar hun voedsel. Daarom zijn ze erg gevoelig voor verstoring door recreanten. Het verstoren van de broedende vogels brengt het voortbestaan van deze dieren in gevaar. Als een ouder het nest verlaat, gaan de eieren vaak verloren.

Deze vogels moeten beter beschermd worden. Daarom richten we vanaf 15 maart 2024 een deel van het Kootwijkerzand in als rustgebied voor broedvogels. Eromheen loopt een wandelpad zodat het Kootwijkerzand nog steeds beleefbaar is. Na 15 juli kunnen bezoekers het gebied weer ontdekken via de duidelijke zandpaden door het gebied. In opdracht van provincie Gelderland worden de broedvogels op het Kootwijkerzand ook gemonitord. Hiermee willen we nagaan wat het effect van de maatregelen is.  Monitoring van broedvogels wordt uitgevoerd door SOVON vogelonderzoek in samenwerking met bewoners uit Kootwijk.

Betere beleving

Om de beleving van de Veluwe te versterken staan in het recreatiezoneringsplan van provincie Gelderland ook maatregelen om de beleving te verbeteren. Zo worden uitzichtpunten ontwikkeld, wildobservatieplaatsen aanlegd en worden voorzieningen voor hondenbezitters verbeterd. Een belangrijke ontwikkeling is het scheiden van gebruikersgroepen, zodat daarmee de beleving voor wandelaars, ruiters en fietsers wordt verbeterd. Het natuurgebied Veluwe is opgedeeld in 4 recreatiezones: A, B, C en D. Deze hebben een verschillend karakter en daarbij horende natuurwaarden en recreatie-intensiteit. Lees meer over de 4 zones van het recreatiezoneringsplan Veluwe: https://www.gelderland.nl/projecten/recreatiezonering-op-de-veluwe

Samenwerking Veluwebreed

Het Recreatiezoneringsplan is een eerste, en belangrijke, stap om de komende jaren richting te geven aan het recreatief gebruik op de gehele Veluwe. Er is blijvende samenwerking nodig in het zoeken naar oplossingen die zorgen voor natuurbehoud en voor behoud van de grote recreatieve belevingswaarde van de Veluwe. Ook in verschillende Veluwse natuurgebieden van terreinbeheerders als Geldersch Landschap en Kastelen en Natuurmonumenten worden de komende periode maatregelen getroffen. Zo werken we samen aan behoud en bescherming van de Veluwe.

reageren

geef een reactie

 • Lauren Derkzen
  28 februari 2024 om 12:04

  Betreft dit ook het hondenlosloopgebied?

  • Boswachter Laurens Jansen
   28 februari 2024 om 17:54

   Beste Lauren Derkzen,
   Hondenlosloopgebied Kootwijkerduin blijft jaar rond toegankelijk.

 • Valksche Bijenhof
  27 februari 2024 om 23:51

  Heey boswachter,

  Als ik jullie kaart bekijk, zie ik op de Stroese heide alles ingekleurd voor een jaarrond recreatief gebruik, hoe zit dit?

  Ps: onze bijtjes komen sowieso wel regelmatig even wat honing halen in het gebied hoor!

  https://www.honingonline.nl

  • l.jansen@staatsbosbeheer.nl
   15 maart 2024 om 10:45

   Beste Valksche Bijenhog, op de heide tussen het fietspad van Stroe naar Kootwijk en de spoorlijn krijgen de broedvogels de rust den ruimte. deze delen van de heide worden ingesteld als broed- en rustgebied.

 • Yvonne
  25 februari 2024 om 14:10

  Wat blijft er aan rust over, wanneer Defensie de Veluwe intensiever zal gaan gebruiken, o.a. voor laagvliegoefeningen met helikopters?
  Overal kom ik berichten tegen, dat SBB geld te kort komt voor voorzieningen zoals kijkhutten en uitzichttorens. Geldt dat voor de Veluwe niet?

  • Max
   1 maart 2024 om 22:10

   Fijn dat er verschillende meer duidelijke gebruiksmogelijkheden worden gecreëerd. Wat betreft de mountainbikers en de gehouden toertochten of wedstrijden is er wat mij betreft ook wel iets op te merken. 1 de paden worden kapot gereden, zeker in de natte periode.
   2 Ik vind steeds volop lege tubes van isotone drankjes en andere powersnacks. Ze worden achteloos weggesmeten. Dat wordt er niet schoner op. Deze zoetigheid wordt bovendien door het wild vervolgens opgegeten.

 • Yvonne Arentzen
  23 februari 2024 om 11:51

  Hopelijk gaat het helpen, maar ik heb er een hard hoofd in. Het gros van de recreanten leest geen bordje of weigert zich aan de tekst die erop staat te houden. In het ergste geval wordt tekst doorgekrast of het bordje illegaal verwijderd. Voorbeeld: tegenover mijn huis is een terreintje met parkeerplaats van SBB. Ooit stond daar een bordje ‘honden aan de lijn’. Na enkele maanden was het weg. Aan het begin van een fietspad iets verderop staat sinds kort een nieuw bord: ‘Honden aan de lijn’ en ‘Verboden voor ruiters’. Het gebied blijft volop in gebruik als hondenlosloopgebied (slechts een enkeling heeft de viervoeter aangelijnd) en minimaal één keer per week is er een groepje ‘ponymeisjes’ waardoor het fietspad en een zandpad ook nog eens vol komen te liggen met paardenpoep. Erg leuk voor mensen met een scootmobiel, fietsers en wandelaars. Om het bord bij het fietspad te ontwijken loopt men vanaf de parkeerplaats via een zandpaadje het terrein in. En nee, daar staat dus geen bord, dus mag je als wandelaar door drollen lopen en accepteren dat er honden op je af komen en tegen je opspringen. Is dit het enige terrein waar dat gebeurt. Absoluut niet. De meeste Nederlanders hebben schijt aan toegangsregels; die zijn er voor anderen, niet voor hen, want… de boswachter – zo die al in het veld komt – gaat toch ook gewoon het gebied in…

  • Sandra
   5 maart 2024 om 10:26

   Dat is inderdaad nagenoeg overal het geval. Mensen negeren massaal de bordjes, en er wordt (in elk geval rond Ermelo) niet of nauwelijks gehandhaafd dus alles loopt vrolijk los. En de opruimplicht die bij mijn weten overal geldt? Daar doen we ook niet aan kennelijk. Ik loop niet voor niets met mijn (aangelijnde) hond in aanlijngebieden, en ik weet dat ik niet de enige hondeneigenaar ben die zich daar heel erg aan ergert. Als je er iets van zegt varieert de reactie van een schaapachtige blik met een “maar iedereen doet het hier” tot een grote mond. Ik snap dat handhaven lastig is, misschien dat duidelijker, niet te missen borden (met zowel tekst als pictogram) iets gaat helpen?

 • Mark Diepstraten
  23 februari 2024 om 09:28

  Zorg er a.u.b. ook voor dat dit soort zones zichtbaar zijn in populaire digitale kaarten zoals OpenStreetMap. Dit kan verassingen voorkomen bij recreanten die dit soort apps gebruiken voor het plannen van hun wandeling of fietstocht.

  • Boswachter Laurens Jansen
   26 februari 2024 om 12:31

   Dag Mark, dank voor je suggestie. Helaas hebben we maar beperkt grip op alles routemakers en hebben we er daar een hoop niet van in beeld. Waar we dit wel hebben zoals de trage tochten en langeafstand wandelingen hebben we hier uiteraard contact over met de routemakers.
   Groet Laurens

 • Kees Almekinders
  22 februari 2024 om 23:21

  Op zich heb ik niks tegen zones voor verschillende vormen van recreatie.
  Alleen is die eindeloze Veluwe natuurlijk flauwekul.
  Overal is de aanwezigheid van de mens in het landschap terug te vinden. Er zijn midden op de Veluwe en aan de randen honderden campings te vinden, meer dan in heel Zwitserland!! Waarom moet je allerlei “uitkijkpunten” ontwikkelen voor de recreant? Laat die mensen zelf de natuur ontdekken!! En met die tientallen wolven op de Veluwe is het met de rust voor het wild wel gedaan. Voeg daarbij ook nog de “schutterij” (jagers) die volstrekt overbodig geworden zijn, dan is de rust ver te zoeken. Deze lieden zie ik regelmatig uit de rustgebieden komen. Nogmaals ik vind het prima dat er meer rust komt maar dan zal aan een aantal andere voorwaarden ook moeten worden voldaan.
  1. afschot surplus wolven
  2. stoppen met de “plezierjacht”
  3. Terreinbeheerders moeten zelf stoppen met het promoten van hun terreinen.
  Dit laatste heeft juist een aanzuigende werking

  • Yvonne Arentzen
   23 februari 2024 om 11:35

   Dat jagers overbodig zijn geworden, klopt niet. Daar is in het buitenland wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Uitkomsten: wolven kunnen de grofwildstand niet in toom houden.
   Hoezo het surplus van wolven afschieten? Wie bepaalt dat er ‘te veel’ zijn? Wolven reguleren hun eigen stand. Na één of twee jaar moeten de kids het territorium uit en op zoek naar een eigen gebied. Vijftig procent van de jonge ‘zwervers’ overleeft niet, o.a. doordat ze door scheurende automobilisten op het asfalt geplakt worden of in de berm gekatapulteerd. Tja, die automobilisten behoren tot een soort waarvan overduidelijk een surplus is (18 miljoen mensen op een postzegeltje aarde).
   Dat terreinbeheerders hun terreinen niet moeten promoten – of zelfs bij drukte verwijzen naar rustige(r) gebieden 🤔 waar het dan vanzelf ‘te druk’ wordt – is inderdaad goed om op te wijzen.

 • Martin Bons
  22 februari 2024 om 15:17

  Veel succes Laurens, ik benieuwd hoe het gaat werken maar er zijn inmiddels her en der goede voorbeelden. Tijd voor de Tapuit, de Boomleeuwerik en de Duinpieper!

 • D. Hoefman
  21 februari 2024 om 20:21

  Als de wolven zo doorfokken wordt er op de Veluwe vanzelf een soort van zonering ingesteld.
  Niet alle recreanten zijn blij met de aanwezigheid van deze forse, loslopende honden.

  Dat verstoren van broedende vogels door die recreanten zal m.i. wel wat meevallen op een enkele fotograaf na.
  Grofwild spotten valt trouwens ook niet mee tegenwoordig. En ja, we zijn hier inmiddels met velen en men wil allemaal nog “beleven”.
  Gaat niet meevallen. Wandelen in groepjes dan maar en allemaal op hetzelfde paadje. Wel zo veilig..

  • Linda
   22 februari 2024 om 10:02

   Helemaal eens! Er gaan steeds meer paden (tijdelijk) dicht. De mens wordt op deze manier “beheerd”. Zou dat wel mogen vanuit de EU regelgeving?

  • Yvonne Arentzen
   23 februari 2024 om 11:26

   W.b. het ‘doorfokken’ van wolven. Om in leven te blijven moeten ze eten. Het aantal wolven zal logischerwijs nooit de spuitgaten uitlopen, want dan hebben ze geen voedsel meer. Bij voedselgebrek vechten ze elkaar de tent uit en vallen er doden onder de wolven.
   W.b. de enkele natuurfotograaf die verstoort het volgende. Er is een enorme promotie voor natuurfotografie. Daarnaast is er door social media een enorme scoringsdrift. Alles moet spectaculairder, dus halen nogal wat fotografen allerlei fratsen uit.
   W.b. de schuwheid van vogels. Ik heb er in en rond de tuin (2700 m2) nogal wat, zelfs al jaren achtereen broedende buizerds en sperwers. Alle vogels zijn dankbaar voor de (drink)badjes en bezoeken deze trouw. Hoe voorzichtig ik ook ben om ze niet te verstoren, vluchten ze ongeacht het tijdstip van de dag weg zodra ze mij de achterdeur uit zien komen. En dan heb ik het niet alleen over de buizerds en sperwers, maar ook over merels, vinken, diverse mezensoorten en straks de zangvogels die uit verre oorden aan komen vliegen. De schuwheid onder vogels is enorm.

  • Max
   3 maart 2024 om 12:51

   Broedende vogels beschermen. Goed initiatief! Vandaag liep ik op Kootwijkerzand met onze hond( uiteraard aan de lijn.) Ik telde 23 loslopende honden… er is behoefte aan controle in het veld ! lDe verstoring door loslopende honden los je niet op met een scheepstouw, de mentaliteit van de hondeneigenaren ook vast niet.

 • Andries Hoogebeen
  21 februari 2024 om 11:20

  Ik hoop dat het gaat werken maar er zijn naar mijn gevoel ook veel meer roofdieren dan in mijn jeugd . Die werden toen volop bejaagd en men zei de laatste krijg je nooit te pakken .Natuurlijk evenwicht is misschien toch niet zo gemakkelijk als je veel soorten wilt hebben .

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog