www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Aan de slag met de Vleermuisbunker Wassenaar.

15 februari 2014 staatsbosbeheerzuidholland in Zuid-Holland

door boswachter Mark Kras

Winter. Aan een kleine oneffenheid in het beton hangt een zacht bruin diertje te wachten op de lente. Zijn haartjes zijn bedauwd. Zijn hart slaat nauwelijks, zijn ademhaling is tot het uiterste vertraagd. Alles om zo min mogelijk energie te verbruiken in een tijd dat er geen eten en dus geen energie te vinden is. Kwetsbaar voor de geringste verstoring. Een diertje zeldzamer dan de Afrikaanse olifant. Ergens in de zeereep van Wassenaar grotendeels verscholen onder een dik dek van zand overwintert een meervleermuis in een gangenstelsel uit vervlogen tijden; de Vleermuisbunker.

20140215-211132.jpg
Meervleermuis (foto Mark Kras)

De vroege ochtend van 29 februari 1944. Duitse militairen vechten voor het leven van drie Franse commando’s. Het is tevergeefs. De volgende dagen spoelen nog 3 lichamen aan op de kust voor Stützpunkt XXXVIIH. De poging van de geallieerden om te onderzoeken of hier, dwars door de Atlantikwall, mogelijkheden zijn om een agent aan land te zetten is jammerlijk mislukt. Zes Franse commando’s komen om het leven in de strijd voor onze vrijheid. Plaats van handeling is de Wassenaarseslag nabij Stützpunkt XXXVIIH; de Vleermuisbunker.

gedenk

Toen ik in 2009 aantrad als boswachter bij Staatsbosbeheer in de beheereenheid Hollands Duin vroeg ik aan mijn collega’s wat zij zagen als de belangrijkste klus die in de komende tijd geklaard moest worden. Na een korte brainstorm was er een aardige lijst ontstaan. Met stickers gaven we aan wat het belangrijkst was om aan te pakken. De keus was klip en klaar; de Vleermuisbunker.

Nu zijn we een kleine vijf jaar later en bundelen zich vijf verschillende krachten voor het herstel, het duurzaam voortbestaan en het toegankelijk maken voor publiek van de Vleermuisbunker. Gemeente Wassenaar, provincie Zuid-Holland, Stichting Vleermuisbunker Wassenaar, Staatsbosbheer en vleermuisdeskundige Anne-Jifke Haarsma hebben elkaar gevonden in een gemeenschappelijk doel.
Wat hen bindt is het besef dat alleen door het vertellen van het verhaal van zowel de bescherming van vleermuizen (in het bijzonder de meervleermuis) als de oorlogsverleden van Stützpunkt XXXVIIH en de Atlantikwall zal leiden tot bewustwording van de waarde van onze bijzondere natuur en cultuurhistorie.

Meer informatie
Stichting Vleermuisbunker
Meervleermuis

In het nieuws
persbericht financiering door Provincie Zuid-Holland
persbericht gemeentelijk monument gemeente Wassenaar

Beluister hier de reportage van Vara’s Vroege Vogels  van zondag 16 februari 2014

Reportage MidVliet
http://www.youtube.com/watch?v=TEosJ7jFC8w

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog