www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

De toekomst van het Ganzenhoekbos

2 maart 2017 Boswachter Mark Kras (Stad en Duin) in Zuid-Holland

Gezamenlijk persbericht van Stichting Behoud Ganzenhoekbos, Vrienden van Wassenaar en Staatsbosbeheer

‘We zijn eruit!’ Stichting Behoud Ganzenhoekbos, Vrienden van Wassenaar gemeente Wassenaar en Staatsbosbeheer concluderen dit na enkele maanden van overleg. Dat het Ganzenhoekbos toe was aan een grote onderhoudsbeurt was snel duidelijk. Maar hoe dit te doen, rekening houdend met de belangen van allen die zich betrokken voelen bij dit mooie stukje bos in Wassenaar? Op basis van een alternatief beheerplan van de Stichting Behoud Ganzenhoekbos heeft Staatsbosbeheer haar plannen aangepast. Het belang van het zo lang mogelijk behouden van de dennen in het Ganzenhoekbos is vooropgesteld, waarbij tevens de natuurlijke ontwikkeling in het bos volop de ruimte krijgt.

In het najaar van 2017 zal maximaal 40% van de bomen, voor zover die de vitale en karakteristieke dennenbomen beconcurreren, worden weggehaald (een zogenaamde ‘dunning’). Dit voorjaar wordt daarvoor een plan geschreven en verschijnen vervolgens de eerste stippen op de bomen. Deze stippen duiden op de bomen die zullen wijken om vitale bomen te behouden voor de toekomst én jong loofbos de kans geeft om op te komen.

Gesprekken in Ganzenhoekbos (v.l.n.r. Tim Fransen – Staatsbosbeheer., Elise Coenen -gemeente Wassenaar, Gert van Veen – Stichting Behoud Ganzenhoekbos, Jasper Kuipers – Staatsbosbeheer, Leo Maat – wethouder Wassenaar, Mark Kras -Staatsbosbeheer, Klaas van der Poel – Stichting Behoud Ganzenhoekbos.

Gesprekken leiden tot een mooi toekomstplan
De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over de voorgenomen dunning van het Ganzenhoekbos in Wassenaar. Het plan dat Staatsbosbeheer had bij het hoog nodige onderhoud van dit 30ha grote bos in Natura2000 gebied Meyendel-Berkheide, stuitte op veel commentaar uit de omgeving. Met name de Stichting Behoud Ganzenhoekbos, van oudsher zeer betrokken bij dit prachtige bosgebied in Wassenaar, nam hierin het voortouw. Reden om samen (Staatsbosbeheer, Stichting Behoud Ganzenhoekbos en ook de Vrienden van Wassenaar en de gemeente Wassenaar) om tafel te gaan. De gesprekken werden gevoerd op basis van een alternatief plan voor het beheer van het Ganzenhoekbos zoals dat op verzoek van Staatsbosbeheer door de Stichting werd opgesteld.

Afspraken
Omdat het Ganzenhoekbos ligt in het Natura2000 gebied Meyendel-Berkheide moest het passen binnen de kaders die het beheerplan hiervoor stelde. De provincie Zuid-Holland is hiervoor de verantwoordelijke overheid en hield tijdens de besprekingen een vinger aan de pols. Uiteindelijk resulteerden de gesprekken in een aantal heldere afspraken: – Het Ganzenhoekbos blijft tot in lengte van dagen een gemengd duinbos bestemd voor natuur en gepaste recreatie. Het karakter van een naaldbos zal in de komende decennia overgaan naar meer gemengd naald-loofbos. – Bestaande bomen zullen wijken om meer licht in het bos te brengen en ruimte te bieden aan de jongere generatie bomen om de plekken van de oudere bomen op termijn over te nemen. – Ook  jonge naaldbomen zullen een kans krijgen in de het Ganzenhoekbos. En zullen binnen het bos dus niet worden verwijderd. – Jaarlijks zal de ontwikkeling van het bos worden geëvalueerd door Staatsbosbeheer in samenwerking met de Stichting Behoud Ganzenhoekbos.

Wat gaat er gebeuren?
De komende maanden zullen er op basis van het nieuwe plan bomen van stippen worden voorzien; het zogenaamde ‘blessen’. In het plan wordt ook een toekomstbeeld voor het Ganzenhoekbos op de langere termijn geschetst. Zo kunnen er in de komende decennia steeds met dit beeld in het achterhoofd stappen worden gezet. De eerste stap staat voor dit jaar gepland. Dit voorjaar wordt een keuze gemaakt welke vitale bomen behouden worden voor de toekomst. Bomen die deze vitale bomen beconcurreren worden vervolgens van een stip voorzien en worden in het najaar verwijderd. Het daadwerkelijke zaagwerk is gepland voor na de zomer zodat het publiek zo min mogelijk hinder van het werk heeft én er niet wordt gewerkt in het broedseizoen. Mierennesten en bomen met roofvogel- en spechtennesten krijgen extra bescherming. Het zagen en uitslepen gebeurt met grote houtoogstmachines (harverster en forwarder).

Publieksdagen
Een aantal dagen zal ook gewerkt worden met paarden en handkracht. Hierbij nodigen de Stichting Behoud Ganzenhoekbos en Staatsbosbeheer publiek uit om de ins en outs van boswerkzaamheden uit gelegd te krijgen. De organisaties zien dit als een begin van hechte samenwerking waarbij ook uitgekeken wordt naar de verdere ontwikkeling van het Ganzenhoekbos in het kader van het nieuw op te richten Nationaal Park Hollandse Duinen.

namens Staatsbosbeheer
Mark Kras, boswachter

namens de Stichting Behoud Ganzenhoekbos
Just Haasnoot, voorzitter

namens de Vrienden van Wassenaar
John Lintjer

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog