www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Grutto’s zijn weer terug in de regio

13 maart 2017 Boswachter Jeroen den Hartog in Zuid-Holland

De afgelopen weken streken duizenden grutto’s neer in de regio. Een deel kwam opvetten in de nieuwe stukken van de Biesbosch en een kleiner deel keerde terug op het weidevogelreservaat van de Alblasserwaard; de Donkse Laagten. Dit is één van de weinige plekken in Nederland waar de populatie van deze bedreigde weidevogel stand houdt.

Opvetten in de Nieuwe Biesbosch  

In de Biesbosch-regio is de afgelopen 20 jaar had gewerkt in de Noordwaard. Het project ‘Ruimte voor de Rivier’ zorgt er bij piekafvoeren van Maas en Merwede voor dat overtollig rivierwater meer ruimte krijgt. Het nieuwe gebied heeft zich ontpopt tot een waar ‘grutto-tankstation’. De slikkige vlaktes die zijn ontstaan zijn de perfecte ‘opvetlocatie’ voor duizenden grutto’s. Op 6 maart verbleven er zelfs meer dan 3400. Broeden doen ze in dit gebied niet, maar na hun lange vlucht uit Spanje / Portugal is de Noordwaard een uitgelezen locatie voor uitgeputte grutto.

Broeden in de Donkse Laagten

Staatsbosbeheer heeft  verschillende poldergebieden in beheer, die met veel zorg worden beheerd. Wij leveren in deze gebieden maatwerk voor de weidevogel. Dat wil zeggen dat de waterstand hoog moet staan, natte greppels, geen drijfmest en minimaal ruige mest op het land. Daarnaast is het belangrijk dat we “kuikenland” creëren. Korte, open en kruidenrijke vegetatie waarin duizenden insecten voor de jongen te vinden zijn en waar ze zich gemakkelijk kunnen voortbewegen. Wij doen het weidevogelbeheer niet alleen. Vele tientallen boeren gebruiken ons land op weidevogelvriendelijke voorwaarden. Boeren uit de streek zijn een belangrijk onderdeel om onze doelen te behalen. We maaien pas na 15 juni en voordat wij gaan maaien, gaan we eerst actief de percelen langs om er zeker van te zijn dat alle vogels vliegvlug zijn. Mochten er nog kuikens aanwezig zijn dan wordt het maaien uitgesteld.

Een van de zogeheten kerngebieden is de Donkse Laagten in de Alblasserwaard. Hier broeden de weidevogels, waaronder de grutto, en behalen we al jaren stabiele resultaten. Door onze plasdras percelen en het maatwerk in beheer hebben de weidevogels hier de keuken in hun slaapkamer en zorgen we ervoor dat de kuikens groot kunnen worden en kunnen uitvliegen.

 

Vlog
Boswachter Thomas van der Es en boswachter Jeroen den Hartog van Staatsbosbeheer gingen van de week op zoek naar al die fraaie grutto’s! Voor hun zoektocht zie:

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog