www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Ssst, niet storen. Hond aan de lijn want de dieren in de Hollandse duinen broeden ergens op.

14 maart 2019 Boswachter Mark Kras (Stad en Duin) in Zuid-Holland
Tapuit in Noordwijkse duinen (foto Mark Kras).

Tapuit in Noordwijkse duinen (foto Mark Kras).

Het voorjaar staat op losbarsten. Op de prachtige dagen in februari zongen de boomleeuweriken en heggenmussen al dat het een lieve lust was. Ook mensen kregen al een voorproefje van een nieuw seizoen. Lente!

In maart beginnen veel dieren met het bouwen van nesten en krijgen hun jongen. Om de prille ouders en hun pasgeboren kroost niet te verstoren, gelden er in de Zuid-Hollandse duingebieden van Staatsbosbeheer voor korte tijd andere regels. Vanaf woensdag 15 maart moeten honden weer worden aangelijnd. Vanaf die datum wordt het beschermd natuurmonument Coepelduynen zelfs geheel afgesloten voor publiek. Op 15 augustus mag de hond weer los en gaan de hekken van Coepelduynen weer open.

In de duinen van Noordwijk gaat een educatief struinpad definitief dicht om meer ruimte te bieden aan een bijzonder soort als de tapuit.

Hoort, de lente komt eraan

In de natuur is het startende broedseizoen al te bespeuren. De vogels laten al volop van zich horen. Enkele vogels zijn zelfs al met nestmateriaal aan het slepen. Heeft u de groene specht al horen “lachen” of het fietspompliedje van de koolmees al gehoord? Ook kwetsbare reekalfjes komen in het voorjaar ter wereld. Als we de dieren rust geven, hebben ze voldoende kans om hun jongen groot te brengen.

Een einde van een educatief struinpad maar ook een begin van iets nieuws?

Meer dan een decennium geleden werd de educatieve wandelroute de Stoere Stuiver bedacht. Een opdrachtenboekje dat kinderen vanaf de Stayokay door het duin voerde en over een paadje dat alleen herkenbaar was doordat er een stukje draad ontbrak langs de Duindoornweg. Maar zoals vaak met kleine kindergeheimen: er komen er al gauw grote mensen achter. En hiermee nam ook de zorg voor verstoring bij de boswachters steeds meer toe.

De favoriete plek voor tapuiten die in de herfst en lente op bezoek komen is het stuk tussen de Duindamseslag en de Golfbaan. Het gebied waar we hard gewerkt hebben aan een mooi open duin ligt tussen de Fazantenslag en de Duindoornweg. Het laat zich raden welk stuk ligt tussen de twee gebieden die één aangesloten tapuitenland zouden kunnen zijn. Juist daar waar dat Stoere Stuiverpaadje ligt. Of beter lag. Tijd om rust in het duin te brengen voor deze karakteristieke duinsoort.

Reekalf in bos van Noordwijk (foto Mark Kras)

Waarom honden aan de lijn?

Helaas moeten we ieder jaar weer constateren dat bijvoorbeeld reeën slachtoffer worden van loslopende honden. Meestal zonder dat eigenaren het merken. Om die reden moeten vanaf 15 maart de honden weer aan de lijn. De boswachters van Staatsbosbeheer zullen hier toezicht op houden. De eerste dagen wordt u nog gewaarschuwd, daarna loopt u, wanneer u de hond toch los laat lopen, kans op een bekeuring van € 100,-. Mocht uw hond achter een wild dier aangaan kan de bekeuring zelfs in de 100-en euros lopen.

U mag u hond wel los laten lopen op een aantal delen van het strand, de ‘Trimbaan’ in Noordwijk en in de losloopgebieden ten noordoosten en ten zuiden van Coepelduynen.

Coepelduynen gesloten

Zoals ook buiten het broedseizoen, is wandelen, fietsen en paardrijden alleen toegestaan op de daarvoor bestemde paden en gemarkeerde routes. Het beschermd natuurgebied Coepelduynen (tussen Noordwijk en Katwijk), waar buiten het broedseizoen vrij gestruind mag worden, wordt van 15 maart tot 15 augustus helemaal afgesloten voor bezoek vanwege de vele kwetsbare plant- en diersoorten. Het fietspad aan de zeekant en de wandelroute rondom Coepelduynen blijven wel open voor publiek. Honden mogen hier ook loslopen.

Samenwerken we aan de mooie natuur van Hollands Duin

Op de borden bij de ingangen van Staatsbosbeheerterreinen zijn voor iedereen de toegangsregels lezen. Staatsbosbeheer wil mensen zoveel mogelijk laten genieten van onze mooie natuurgebieden. Om tegelijkertijd de natuur de benodigde rust te kunnen geven, is het belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. Zo zorgen we er samen voor de mooie natuur van Hollands Duin en kunnen we er nu en in de toekomst van blijven genieten.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog