www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Boswerkzaamheden in het Maaslandse bos: kom naar de infoavond!

14 juni 2019 Boswachter Lieke Verhoeven in Zuid-Holland

Zieke essen in het Maaslandse bos. Tussen alle gezonde bomen die nu volop in het blad staan, zijn de zieke essen duidelijk te onderscheiden

Dit najaar starten we met het verwijderen van zieke essen uit het Maaslandse bos en langs het Trekkadepad. Ook worden er enkele bomen weggehaald langs de Trekkade in het kader van het Weidevogelpact Midden-Delfland. Om inwoners van Maasland en andere geïnteresseerden zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de werkzaamheden is er op donderdag 20 juni een informatieavond met excursie in het Maaslandse bos. Hierover lees je meer aan het eind van het blog.

Een met de schimmel vals essenvlieskelkje besmette es is ook vatbaarder voor andere ziektes en schimmels, waaronder de bastwoekerziekte

Zieke essen

In heel Nederland gaat de es massaal dood als gevolg van de schimmelziekte essentaksterfte, ook in veel gebieden in Midden-Delfland. Zieke essen worden niet meer beter en kunnen gemakkelijk omvallen wanneer deze aangetast en verzwakt zijn. Daarom starten we dit najaar met het weghalen van zieke essen om de veiligheidsrisico’s voor bezoekers te beperken. Waar de zieke essen niet op wegen en paden kunnen vallen laten we deze waar mogelijk staan. Ook wordt op enkele plaatsen een dunning uitgevoerd. Door een aantal bomen weg te halen krijgen andere bomen meer licht en ruimte om te groeien. Het combineren van werkzaamheden zorgt ervoor dat de overlast beperkt blijft, voor de natuur maar ook voor de bezoekers. Meer informatie over essentaksterfte lees je hier.

 

Trekkade

Langs de Trekkade staan ook zieke essen die weggehaald worden. Daarnaast zullen we hoge bomen langs de kade weghalen, in het kaders van het Weidevogelpact Midden-Delfland. In Midden-Delfland, waaronder de Duifpolder, worden maatregelen getroffen om de weidevogels te beschermen. Een van deze maatregelen is het verwijderen van hoge bomen, om de openheid van het gebied te vergroten.

Aangetaste essen kunnen op onvoorspelbare momenten omvallen, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen

Herplant

Na de werkzaamheden starten we zo snel mogelijk met de herplant. Daar waar open ruimtes in het bos ontstaan door de werkzaamheden gaan we zorgen voor nieuw en gevarieerd bos, door het planten van bomen of door natuurlijke verjonging. We kiezen voor een gevarieerd aantal soorten bomen en struiken, waardoor een betere variatie aan leeftijden en boomsoorten in het bos ontstaat. Dit draagt bij aan de biodiversiteit van het gebied. Daarnaast zijn maatregelen nodig om het bos toekomstbestendig en gevarieerd te houden zodat ziektes en plagen minder kans krijgen. Het duurt enige jaren voordat het bos weer helemaal volgroeid is. Kaarten van de boswerkzaamheden en de herplant zijn te vinden op de website van Staatsbosbeheer.

       

Vragen over de werkzaamheden? Kom naar de informatieavond!

Om geïnteresseerden de kans te bieden vragen te stellen over de geplande werkzaamheden organiseert Staatsbosbeheer op donderdag 20 juni van 19:30 tot 20:30 een informatieavond met excursie in het Maaslandse bos. De boswachters zullen aanwezig zijn om uitleg te geven over het bosbeheer en over de herplant. Aanmelden is niet nodig. Het startpunt is de bomenweide ten zuidwesten van het Maaslandse bos, te bereiken via het Trekkadepad of Boumare.

 

Een zieke es markeren we met een oranje stip, om aan te geven dat deze boom gekapt moet worden. Dit doen we alleen in de bosvakken waar meerdere boomsoorten door elkaar staan, in de bosvakken waar enkel zieke essen staan worden de bomen niet gemarkeerd.
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog