www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Staatsbosbeheer organiseert boswachtersspreekuren voor boswerkzaamheden in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee.

22 juli 2020 Boswachter Vera in Zuid-Holland

In augustus start Staatsbosbeheer met boswerkzaamheden in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee. Om recreanten, omwonenden en andere betrokken hier zo goed mogelijk over te informeren zijn er boswachtersspreekuren georganiseerd.

Waarom kappen we bomen?

Allereerst is bomenkap nodig om een bos gevarieerd en toekomstbestendig te houden voor mens, plant en dier. De bossen in de Hoeksche Waarde en Goeree-Overflakkee stammen uit de tijd van de ruilverkaveling en hebben hierdoor allemaal dezelfde leeftijd. Ook werd op hele stukken vaak maar éen soort boom aangeplant. Als juist die ene boomsoort ziek wordt, kan dit in betekenen dat er een heel bos wordt aangetast en moet worden gekapt. De afgelopen jaren zijn het vooral de bossen met essen die zijn en worden aangetast door de essentaksterfte. Het is een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen helaas niet herstellen. Het is dus gebleken hoe belangrijk het is om een gevarieerd bos te hebben met verschillende boomsoorten van verschillende leeftijden.

Snelle en langzame bomen

Een bos is te verdelen in twee groepen. De eerste groep bestaat uit bomen die snel groeien, zoals populieren en wilgen. De andere groep bestaat uit bomen die langzaam groeien zoals eik, esdoorn, bos kers of beuk. Dit wordt ook wel duurzaam loofhout genoemd.
Vooral de populieren hebben allemaal dezelfde leeftijd. Als we nu geen werkzaamheden zouden uitvoeren moeten al deze bomen op het moment dat ze volgroeid zijn – over 15 a 20 jaar -gelijktijdig gekapt worden. Door nu al een gedeelte te kappen en hier nieuwe boompjes te planten, krijgen we meer variatie in leeftijden in soort in het bos.

Herplant

Na de werkzaamheden wordt er binnen twee jaar gestart met het planten van nieuwe bomen in de gebieden. Daar waar open ruimtes in het bos ontstaan door bijvoorbeeld de essentaksterfte gaan we zorgen voor nieuw en gevarieerd bos door het planten van verschillende boomsoorten of door natuurlijke verjonging. Op de plekken waar essen verwijderd worden, planten we populieren. Op de locaties waar populieren weggehaald worden, planten we langzaam groeiende bomen terug.

Waarom planten wij niet alleen langzaam groeiende soorten?

Boomsoorten als bijvoorbeeld wilg en populier (snel groeiende soorten) geven in een kortere tijd meer body aan een bos. Daarnaast leveren deze soorten ook een waardevolle bijdrage aan de houtproductie, Staatsbosbeheer draagt hiermee bij aan een duurzame houtproductie in Nederland.

Boswachtersspreekuur

Wij vinden het belangrijk om dit voortijdig aan de bewoners van de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee te melden. Het is begrijpelijk dat er na het lezen van dit bericht misschien wel vragen zijn. Daarom organiseren we boswachtersspreekuren op locatie. Tijdens de boswachtersspreekuren staan de boswachters voor u klaar om alle vragen te beantwoorden en geven ze informatie over de beheerwerkzaamheden, essentaksterfte en over het terug planten van nieuwe bomen.

Spreekuren donderdag 30 juli

Op donderdag 30 juli zijn er twee tijdstippen op twee locaties:
Goeree-Overflakkee: 10:00 tot 12:00 bij de Groote Kreek in Oude Tonge
Hoeksche Waard: 13:00 tot 15:00 bij het Zuid-Beijerlandse bos

Waar vinden de werkzaamheden plaats?

Goeree-Overflakkee
Grote Kreek in Oude Tonge
In dit gebied gaan we op twee locaties het bos wat uitdunnen. Hiermee geven we de bomen die overblijven weer ruimte om te groeien. Op sommige plekken worden hele stukjes bos gekapt. Dat wordt verjongingskap genoemd. Daar planten we nieuw bos aan.

Bos Ooltgensplaat
In het bos Ooltgensplaat worden dezelfde werkzaamheden uitgevoerd als in de Grote Kreek.

Adolfsgat
In het Adolfsgat worden populieren verwijderd. In dit gebied staat ook veel duurzaam loofhout, maar op dit moment alleen van één soort. Onze ambitie is om hier meer verschillende soorten terug te planten waardoor er een gevarieerd en divers bos ontstaat.

Poort van Flakkee
Ook in dit gebied wordt verjongingskap toegepast. Verder staan er een aantal dode essen in het gebied die verwijderd worden.

Hoeksche Waard
Moricaanse bos
Vorig jaar hebben we al bomen geplant. Dit jaar verwijderen we een aantal populieren. Ook de zieke essen langs de bospaden worden verwijderd in verband met de veiligheid van de bezoekers aan dit gebied.

Numansdorpse bos
In het Numansdorpse bos worden dezelfde werkzaamheden uitgevoerd als in het Moricaanse bos.

Zuid-Beijerlandse bos
Langs de fietspaden verwijderen we gevaarlijke iepen. In de rest van het bos maken we dunningspaden. Hierdoor krijgen de naastgelegen bomen weer licht en ruimte om te groeien.

Piershilse bos
Aan de zuidkant staan veel zieke essen die verwijderd worden. Op de plekken waar de essen verwijderd worden planten we een variatie van duurzaam loofhout.

Meer informatie

Lees meer over essentaksterfte.
Bekijk ook het filmpje waarom we bomen kappen.

Heb je na het lezen vragen over de werkzaamheden en kan je niet naar het boswachtersspreekuur komen? Stuur dan een mailtje naar: zuid-hollandsedelta@staatsbosbeheer.nl

reageren

geef een reactie

 • Martijn
  27 november 2020 om 12:43

  Hallo, is het mogelijk om een paar stammetjes of losse takken mee te nemen van wat er gekapt is?gaat over locatie Hoeksche Waard. Ervoor betalen is geen probleem.

 • R. van der Mark
  24 oktober 2020 om 14:59

  Wat een vreselijke kaalslag….. jullie moesten je diep schamen. Dit is geen bosbeheer maar wanbeheer. Zelfs als je jonge boompjes gaat planten, dan ben ik al lang dood en begraven voor er weer sprake is van een bos. Diep triest, en daar betalen we via de belastingen nog aan mee ook.

  • Boswachter Vera
   28 oktober 2020 om 15:34

   Bedankt voor je reactie. De werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd zijn nodig om deze bossen toekomstbestendig te houden. Veel bossen in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee stammen uit de tijd van de ruilverkaveling en hebben hierdoor allemaal dezelfde leeftijd. Ook zijn er veel stukken waar destijds maar één soort boom is aangeplant. Als juist deze boomsoort ziek wordt kan dit betekenen dat hele stukken bos worden aangetast. Op welk bos is jouw reactie gericht? Ik kan je hier indien gewenst meer uitleg over geven.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog