www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Vogelgriep bij grote sterns in de Zuid-Hollandse Delta

16 juni 2022 Merijn Loeve in Zuid-Holland

Vogelgriep, de laatste jaren een terugkerend nieuwsitem. En tot voor kort iets wat je vooral in de winter hoorde. Afgelopen winter trof het vele brandganzen, grauwe ganzen en andere watervogels. Dit jaar is het nog een stapje verder gegaan. Vogelgriep blijft nu ook in de zomer actief en houdt op dit moment enorm huis in kolonies van kustbroedvogels, met name de grote stern. Zowel op de Wadden als in de kolonies in de Delta sterven dagelijks enorme aantallen van deze prachtige trekvogel aan de vogelgriep. En zo ook in het Haringvliet.

Dit voorjaar waren we erg verheugd toen de grote sterns weer terug kwamen naar het Haringvliet. Naast de vaste broedplaats op de Slijkplaat konden we dit jaar de grote stern voor het eerst verwelkomen als broedvogel op Bliek. We telden hier bijna 300 broedparen, een geweldige vestiging dus. Helaas bleek deze blijdschap van korte duur, want na een aantal dode vogels op de Slijkplaat, bleek ook de kolonie op Bliek besmet te zijn. Vanaf dat moment is het erg snel gegaan en zijn er nu al meer dan 600 dode vogels gevonden in het Haringvliet. De verwachting is dat er geen broedsucces zal zijn dit jaar, aangezien er ook veel dode jongen zijn.

Grote sterns, zwartkopmeeuwen en kokmeeuwen op Bliek aan het begin van dit broedseizoen.

Wat te doen?!

Om besmetting te voorkomen worden er (op advies van gespecialiseerde instanties) zoveel mogelijk dode vogels opgeruimd. Een deel van deze vogels wordt opgestuurd voor onderzoek. Dit wordt uitgevoerd door gespecialiseerde instanties, waarbij deze mensen beschermd door pakken en mondkapjes op de eilanden de dode vogels opruimen. Voor de rest kunnen we enkel met lede ogen toekijken en hopen dat het snel beter zal gaan. Helaas zien we ook dat andere vogelsoorten nu sterven aan vogelgriep.

Klap voor de populatie

Nederland is een belangrijke plek voor de grote sterns, aangezien een groot deel van de Europese vogels in ons land broedt. Daarom maken we ons grote zorgen over het voortbestaan van deze vogel, omdat grote sterns op latere leeftijd broeden en gemiddeld slechts één kuiken per jaar grootbrengen. Dat kan omdat ze oud worden. Nu een aanzienlijk deel van de volwassen vogels sterft, en er dit jaar ook nauwelijks kuikens groot worden gebracht, heeft dat enorme impact.

Gevaarlijk voor mensen?

Het risico dat mensen worden besmet met het vogelgriepvirus is klein. Personen die intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren lopen een groter risico op het oplopen van vogelgriep. Aan de buitenkant kun je nooit weten waar een dier aan overleden is. Dieren kunnen soms een voor mens of huisdier besmettelijke ziekte bij zich dragen [zoönose]. Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden is daarom het dringende advies dode of zieke vogels niet zelf aan te raken en op te rapen. Als je dode vogels vindt kun je dit melden via deze link.

Rust in de gebieden

We proberen zo veel mogelijk rust te bewaren in gebieden waar veel vogels zijn, dus naast de kolonies ook op rustplaatsen langs de oevers van het Haringvliet, Hollands Diep, Krammer-Volkerak en Grevelingen. Door rust te bewaren en de vogels niet te verstoren voorkom je verdere verspreiding van vogelgriep. Blijf dus op de paden en houd honden aangelijnd.

De betrokken natuur- en onderzoeksorganisaties hebben veel contact met elkaar en houden de ontwikkelingen scherp in de gaten.

Grote stern in vlucht boven het Haringvliet. 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog