www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Vraag & antwoord: tekort aan financiering Hof van Delfland

30 mei 2024 Boswachter Milou in Zuid-Holland

In dit blog wordt antwoord gegeven op de meeste gestelde vragen omtrent het beheer van diverse recreatiegebieden binnen Hof van Delfland.

Wat is er aan de hand?
Voor de recreatiegebieden Balij, Bieslandse Bos en 400 ha in Midden-Delfland is Staatsbosbeheer afhankelijk van de subsidie die de provincie Zuid-Holland verstrekt. Op dit moment krijgt Staatsbosbeheer elk jaar veel te weinig structureel beheergeld, waardoor de recreatieve voorzieningen in deze gebieden niet meer beheerd kunnen worden. Voor 2024 en 2025 ontvangt Staatsbosbeheer een kwart van wat er nodig is. 

Wat gaat er mis als er onvoldoende beheerfinanciering is?
Door de beperkte financiering gaan de recreatieve beleving, ecologie en duurzaamheid van de gebieden sterk achteruit. Wandelpaden, en voorzieningen zoals zitbanken kunnen onvoldoende beheerd worden, waardoor gebieden minder toegankelijk zijn. Als deze voorzieningen te slecht worden, zullen deze vanwege de veiligheid worden afgesloten of verwijderd. 

 De biodiversiteit in beplanting neemt af, omdat minder intensief beheer mogelijk is. De vitaliteit van de natuur gaat achteruit waardoor unieke dier- en plantsoorten kunnen verdwijnen. Bij het niet uitvoeren van werkzaamheden zoals boswerk is er sprake van kapitaalvernietiging en treedt er schade op aan belangrijke ecologische waarden. Jarenlange investeringen voor specifieke flora en fauna gaan verloren en vergen extra investering om te herstellen.  

 Wat doet Staatsbosbeheer met het deel van de subsidie die wel wordt ontvangen? 

 • Allereerst heeft Staatsbosbeheer wettelijke verplichtingen die uitgevoerd moeten worden. Denk hierbij aan het schonen van sloten en het maaien van schouwpaden. Wanneer deze werkzaamheden niet worden uitgevoerd ontvangt Staatsbosbeheer boetes. 
 • Het geld wat overblijft wordt ingezet voor de veiligheid en het gastheerschap van de gebieden. Denk hierbij aan de inzet van onze BOA’s en het snoeien van valgevaarlijke takken en bomen.  

Kunnen mensen nog veilig de gebieden in?
Recreanten kunnen op dit moment nog veilig de gebieden in. Mocht de veiligheid in het geding komen dan zullen paden of deelgebieden worden afgesloten voor publiek. 

 Op welke manieren kan het onveilig worden? 

 • Door de steeds extremere weersomstandigheden zien wij de stormschade toenemen. Bij beperkte middelen kan niet alle stormschade worden opgeruimd, waardoor het onveilig kan worden om een pad te gebruiken. 
 • Fiets-, wandel- en ruiterpaden kunnen niet meer worden gerepareerd bij schade. 
 • De inzet van BOA’s voor onder andere het naleven van de regelgeving, anticiperen op gevaar en handelen bij (drugs)dumpingen wordt minder. Dit leidt in de praktijk tot meer vandalisme en drugs- en afvaldumpingen.  

Wat doet Staatsbosbeheer om de gebieden toch leefbaar te houden?
Staatsbosbeheer zet zich in om de kosten van het beheer zo laag mogelijk te houden, bijvoorbeeld door de inzet van vrijwilligers, de reclassering en collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zetten onze boswachters alles op alles om de gebieden open te kunnen houden. 

Gaat Staatsbosbeheer het bos sluiten?
Op de korte termijn is er geen sprake van het afsluiten van het bos. Wel kunnen paden worden afgesloten. Zonder extra budget ziet Staatsbosbeheer de noodzaak om te zoeken naar realistische scenario’s voor deze gebieden op de lange termijn.

 Meer weten?
Staatsbosbeheer heeft een brief verzonden aan de Provinciale Staten om de ernst van de situatie aan te kaarten. Provinciehoofd Staatsbosbeheer Zuid-Holland Paul Laudy heeft deze brief mondeling toegelicht op de Vergadering Statencommissie Ruimte en Milieu op 22 mei 2024. Deze inspraak is terug te kijken via de volgende link: https://pzh.notubiz.nl/vergadering/1149179/ 

 Onder de video, vindt u onder punt 17 de toegezonden brief aan de Provinciale Staten.

Updates over dit onderwerp worden gedeeld in dit blogbericht.

 

reageren

geef een reactie

 • Marcel van Poppelen
  3 juni 2024 om 17:26

  Te gek voor woorden dat door een bezuiniging de veiligheid voor mens en dier in het geding komt.
  Neem de wildroosters in het recreatiepark in Vlaardingen, eens deden die dienst om de ingeschaarde runderen binnen het gebied te houden.
  Inmiddels zijn de runderen al enige jaren verdwenen, maar de wildroosters liggen er nog.
  Totaal niet onderhouden en in mijn ogen levensgevaarlijk voor honden die doordat het onkruid er bovenuit groeit niet kunnen zien dat daar een rooster ligt.
  Ze zouden zomaar hun poten kunnen breken als ze in die roosters terecht komen.
  Te gek voor woorden door achterstallig onderhoud vanwege bezuinigingen.

  Gebieden en paden afsluiten vanwege bezuinigingen is een onwenselijke optie, zoveel is er al niet rondom Vlaardingen.

  • Boswachter Milou
   4 juni 2024 om 11:07

   Beste Marcel,

   Bedankt voor je reactie. We hebben elkaar telefonisch gesproken en gaan een bord bij de situatie plaatsen.

   Dank voor je oplettendheid!

   Milou

  • mprins
   4 juni 2024 om 11:07

   Beste Marcel,

   Bedankt voor je reactie. We hebben elkaar telefonisch gesproken en gaan een bord bij de situatie plaatsen.

   Dank voor je oplettendheid!

   Milou

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog