www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Zeldzame Paaltjasker in de houtwiel terug van weggeweest

2 dagen geleden Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Komende woensdag 16 oktober wordt de zeldzame Paaltjasker na reparatie teruggeplaatst in de natuurgebied de Houtwiel.

lees meer

vrijdag 18 oktober start spectaculaire nieuwe tv natuurreeks “Fryske Panda’s”

2 dagen geleden Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Bijna elke boswachter heeft ze wel; hoekjes natuurterrein die als een schatkamer functioneren voor soorten waarvan je hoopt dat ze er volgend jaar nog zijn. Maar met de wetenschap dat er wereldwijd één op acht soorten planten en beesten op uitsterven staat, weet je dat hopen alleen niet genoeg is. Er moet daadwerkelijk ook wat gebeuren; ook hier in Fryslân. Maar onbekend, maakt onbemind! Dus toen natuurverslaggever Remco de Vries van Omrop Fryslân ons vroeg om mee te werken aan een serie reportages onder de naam Fryske Panda’s over soorten die op uitsterven staan, hapten we gelijk toe.

lees meer

Multifunctionele zwaluwwand in natuurgebied Grote Brekken

6 dagen geleden Boswachter Henk-Jan van der Veen in Fryslân

Vorige week zijn vrijwilligers begonnen met de bouw van een betonnen zwaluwenwand in natuurgebied Grote Brekken bij Lemmer. Dit initiatief is genomen door de Vogelwacht Lemmer-Eesterga-Follega. Het is een multifunctionele constructie, die plek biedt aan verschillende diersoorten, waaronder vleermuizen en amfibieën.

lees meer

Zeldzame Cetti’s zanger na 40 jaar terug bij Tjeukemeer

19 augustus 2019 Boswachter Henk-Jan van der Veen in Fryslân

Een geheimzinnige vogel met een intrigerende naam. Zo mag je de Cetti’s zanger gerust omschrijven. Deze zomer is deze vogel na 40 jaar afwezigheid weer gezien in de Marswal langs het Tjeukemeer. Het is zelfs de eerste broedende Cetti’s zanger in onze Friese terreinen en waarschijnlijk ook in heel Friesland.

lees meer

Vernattingsproject in de Bildpolder bij de Leijen voor vochtig bloemrijk hooiland

29 juli 2019 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Afgelopen week zijn de eerste werkzaamheden gestart voor het project in de Bildpolder.
Om de polder van ongeveer 25 ha word een nieuwe waterkerende polderdijk heen gelegd. Hierdoor kan het waterpeil in de winter omhoog worden gebracht.
Verder worden er natuurvriendelijke oevers met een geleidelijk aflopend talud gemaakt. Deze zijn geschikt voor amfibieën en planten die in de oeverzone groeien

lees meer
meer berichten
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog