www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Bosaanplant Zeeuws-Vlaanderen en Biggekerkse bos 

15 februari 2024 Staatsbosbeheer in Aan Zee
jonge aanplant nieuw bos

Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat er in Nederland meer bos komt. In Europa behoort Nederland tot de landen die relatief weinig bos hebben. Bossen dragen niet alleen bij aan de beperking van klimaatverandering, het stimuleert ook de Nederlandse biodiversiteit, waterbuffering, de landschapskwaliteit, de gezondheid van mensen en recreatieve doeleinden. In Zeeland start Staatsbosbeheer met het planten van nieuw bos in Zeeuws-Vlaanderen en op Walcheren.

Rijk en de provincies hebben samen de ambitie het bosoppervlak in Nederland met 10% te laten toenemen, zo’n 37.000 hectare. De plannen van Staatsbosbeheer passen daar naadloos in. Daarom plant Staatsbosbeheer landelijk de komende jaren 5.000 hectare nieuw bos. Om invulling te geven aan het provinciaal beleid vastgelegd in de Zeeuwse Bosvisie, heeft Staatsbosbeheer onderzocht waar bosuitbreiding op de terreinen van Staatsbosbeheer in Zeeland mogelijk is. De locaties voor bosuitbreiding zijn vastgelegd in het, inmiddels vastgestelde, Natuurbeheerplan van de Provincie Zeeland. De afgelopen jaren is onder andere al nieuw bos bij Braakman-Zuid en bij de Karnemelkpolder in Koewacht aangeplant.  

Aanplant in Zeeland

In 2024 is Staatbosbeheer van plan om in totaal 9,2 hectare bos te planten in Zeeuws-Vlaanderen (in deKeizer, Oostburg, het Pontebos oost, IJzendijke) en op Walcheren in het Biggekerkse bos. De eerste stappen bestaan uit het verwijderen van een deel het bestaande hekwerk en het plaatsen van enkele rasters daarna kan het plantwerk starten. Met de inrichting wordt uitgegaan van klimaatbestendige bossen en werken we met soorten die beter tegen weersinvloeden en ziektes kunnen. Het plantsoen bestaat daarom uit boomvormers als zomereik en zoete kers en diverse struikgewassen als botanische roos en sleedoorn. De planten moeten nog gaan groeien en hebben bij aanplant een hoogte van circa 1 meter.

Gestart met inrichtingsplannen

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in het voorjaar van 2022, in oktober 2022 organiseerde Staatsbosbeheer informatiebijeenkomsten en zijn de plannen toegelicht. De gemeenten hebben in 2023 de benodigde vergunningen afgegeven. Staatsbosbeheer financiert dit project samen met externe financierders. Het komend jaar gaan we ook aan de slag met de locaties Steenwerk, Sint Kruis, Gat van Pinte, Terneuzen en het westelijke deel van het Pontebos in IJzendijke. Meer weten? Informatie is terug te vinden op de website www.staatsbosbeheer.nl/bosuitbreidingzeeland. 

125 jaar Staatsbosbeheer

Dit jaar vieren we dat Staatsbosbeheer 125 jaar bestaat. Toen ons land werd gekenmerkt door een tekort van bos en een toename van zandverstuivingen, werd Staatsbosbeheer opgericht. De tijden zijn veranderd en Staatsbosbeheer veranderde mee. We zijn vandaag de dag trots beheerder van deze fascinerende natuur die onze leefomgeving verrijkt. Staatsbosbeheer heeft daarom 2024 uitgeroepen tot het Jaar van het Bos! 

Een bos is het huis voor een enorme rijkdom aan leven waarmee we ons verbonden voelen. Generaties boswachters zijn ons al voorgegaan in het beschermen, uitbreiden en duurzaam benutten van een heel veelzijdig stuk Nederlands landschap. Wij beheren dit groene erfgoed voor jou en voor volgende generaties. 

reageren

geef een reactie

  • Henk C.P de Bruin
    15 februari 2024 om 11:06

    Heb tig jaren voor SBH als vrijwilliger met plezier gewerkt en volg de werkzaamheden nog steeds Ergo klassen!!!!!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog