www.boswachtersblog.nl/ Biesbosch

Staatsbosbeheer helpt weidevogels

14 juni 2016 Boswachter Jacques van der Neut in Biesbosch
tureluurinbad
Een tureluur neemt in een ondiepe poel een bad. (foto: Jacques van der Neut)

Weidevogels staan onder druk. De snelle wijzigingen in de moderne, agrarische bedrijfsvoering kunnen de grutto, de tureluur en de kievit niet bijbenen.Om weidevogels een handje te helpen zet Staatsbosbeheer een graslandperceel in de Alblasserwaard blank. Weidevogels maken er dankbaar gebruik van. Hoe die maatregel daar uitpakt, leest u hier.   

Monotone graslanden
Wat zijn boerenlandvogels? Die vraag zouden we van volgende generaties wel eens kunnen verwachten, als het zo doorgaat in Nederland. Immers,nu al blijkt driekwart van de op boerenland broedende vogels sinds 1960 verdwenen! We hebben het dan in totaal over 3 tot 5 miljoen broedparen. De veldleeuwerik spant de kroon. Daarvan verdween in de laatste vijftig jaar maar liefst een miljoen broedparen. Een miljoen! Niets wijst erop dat de teloorgang stopt of zelfs maar afzwakt. De grutto,de kievit,de patrijs en de zomertaling – ze worden steeds zeldzamer in ons land. De oorzaak laat zich raden: intensief beheerde en monotone graslanden en akkers, ontwatering, schaalvergroting en gebruik van bestrijdingsmiddelen. Vroege maaidata en ga zo maar door. Kortom,de keerzijde van het streven naar een zo hoog mogelijke, agrarische opbrengst.Het gaat zelfs niet goed met de kievit, voorheen toch een heel algemene weidevogel. Vanaf halverwege de jaren 90 neemt het aantal broedende kieviten in ons land in rap tempo af. In de periode 2005-2014 zelfs met bijna 5 procent per jaar. Daarom is 2016 door de Vogelbescherming Nederland en Sovon uitgeroepen tot het Jaar van de Kievit. Tot in de jaren 80 nam de broedpopulatie van de kievit  in Nederland toe, maar daar is rond 1990 duidelijk een verandering in gekomen. In 2013 was nog ongeveer de helft van de broedaantallen van 1990 aanwezig. Waarom neemt de kievit tegenwoordig met bijna 5 procent per jaar af? Er zijn sterke aanwijzingen dat steevast te weinig jonge kieviten hun eerste weken overleven. Het onderzoek naar de overlevingskansen van kuikens speelt daarbij een prominente rol. Daarbij wordt door onderzoekers tevens gekeken naar het effect van bepaalde maatregelen op de overlevingskansen. Natuurlijk worden bij dit onderzoek ook historische bronnen geraadpleegd.

kievit_inwater
Een kievit in een plas dras. (foto; Jacques van der Neut)

Plas dras
Het is een verademing als je een weiland instapt, waar je weidevogels nog hoort alarmeren. Op sommige locaties wordt opzettelijk een stuk (onrendabel) grasland plas dras gezet. Enkele boeren gaan dan nog een stapje verder en plaatsen bij zo’n plas dras staand land, een hut of een onderkomen, van waaruit fotografen (tegen betaling) weidevogels haar hartenlust kunnen fotograferen. In zo’n geval is er dus sprake van een verdienmodel. Het is fantastisch om vogels van zo dichtbij te kunnen bekijken. Je ziet alles; gevechten, baltsen, het poetsen van de veren en ga zo maar door. Een kievit, een grutto of tureluur die op korte afstand een bad neemt, is en blijft immers een kostelijk gezicht.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog