www.boswachtersblog.nl/ Biesbosch

Rietpolders weer kletsnat

4 mei 2017 Boswachter Jacques van der Neut in Biesbosch

In de Biesbosch heeft Staatsbosbeheer, dankzij een subsidie van de provincie Noord-Brabant, drie verruigde en verdroogde rietpolders omgevormd naar kletsnatte rietmoerassen. “Het gaat om de Ruwen Hennip, Vijf Ambachten en de Noorderplaat, bij elkaar zo’n 85 hectare” zegt Rob van der Made, boswachter beheer bij Staatsbosbeheer.

Buitenwater
In de bewuste gebieden was sprake van een behoorlijke bosvorming en de klepduikers functioneerden niet meer. De wens om die polders een keer onder handen te nemen speelde bij Staatsbosbeheer al langer, maar door ontbrekende financiën kwam dat niet van de grond. “Ongeveer drie jaar geleden zijn we met dit project begonnen, als eerste met de Noorderplaat. De omringende kade van dit gebied was namelijk zo lek als een mandje en de totaal dicht gegroeide ringsloot hebben we over een lengte van een paar kilometer gebaggerd. Om het terrein met voertuigen in te kunnen, hebben we op diverse locaties duikers en dammen gelegd, tevens is de weelderige opslag van struiken en bomen verwijderd.” De waterhuishouding in natte rietpolders speelt een belangrijke rol. Hoe krijg je dat buitenwater in de polder en wanneer zet je de duiker (een ingegraven betonnen buis) van zo’n terrein open of juist dicht? “Er zijn diverse duikerbuizen, met binnendijkse niveauregeling met schotbalken en een buitendijkse terugslagklep geplaatst. Eigenlijk staat de duiker de hele winter aan beide zijden permanent open, waardoor er uitwisseling is met het buitenwater. Er spoelt zodoende allerlei klein spul zoals (insecten)larven de rietmoerassen in en daar profiteren op hun beurt weer diverse moeras- en rietvogels van. Als er sprake is van een flinke plons buitenwater, meestal in december of januari, dan zet ik de balkjes erin, waardoor de waterstand in het terrein hoog blijft. Hier moet je op tijd bij zijn, want als je te laat bent, stroomt al je water weg. We houden het water dan zo’n beetje tot aan de zomer vast, waarna de waterstand door verdamping weer geleidelijk zakt.”

Tijdens de werkzaamheden op de Noorderplaat, maakt Rob van der Made een praatje met de kraanchauffeur. (foto; Jacques van der Neut)

Natte rietmoerassen
Is de klus met het herstel van de natte rietpolders achter de rug? “Een paar verruigde en verdroogde gebieden hebben we aangepakt en omgevormd naar natte rietmoerassen. Voor komend jaar willen we bij de provincie Noord-Brabant dezelfde subsidie aanvragen voor de omvorming van de Lange Plaat, een eveneens verruigd terrein in de Brabantse Biesbosch.” Zo’n subsidie-aanvraag is een, maar de uitvoering ervan is twee. Zo is Van der Made niet alleen betrokken bij de voorbereidingen, maar ook bij de daadwerkelijke uitvoering in het terrein, een belangrijke voorwaarde om een dergelijk project succesvol te laten verlopen. Op een zonnige voorjaarsdag lopen we langs de natte terreinen. Een bruine kiekendief zweeft boven het goudgele riet. Snor, blauwborst, rietgors, sprinkhaanzanger en cetti’s zanger zingen uitbundig. Recent zijn er ook diverse roepende porseleinhoenen gehoord. Terwijl Van der Made een gesprek voert via zijn mobiel zetten we grote ogen op en steken allebei onze wijsvingers in de lucht. Een hoempende roerdomp! Het is lang geleden dat het geluid van deze mystieke moerasvogel in het voorjaar hier klonk.  “Die roerdomp zit er al langer. Ik hoor het doffe geluid vanuit mijn huis op polder De Dood” besluit Van der Made glimlachend.

 

reageren

geef een reactie

 • Han Messie
  8 maart 2019 om 11:48

  ZUCHT

  Dicht opeengedrongen
  hangen lichtgrijze wolken
  koel en zelfvoldaan
  boven de weidekreek

  die aangename dreiging
  laat waterrimpels
  blij huiverend voortglijden
  naar verhoopte ontmoeting

  in het wiegende riet
  vinden ze hun bestemming
  die allerlei vragen
  en oneindigheid bewaart.

 • Leen Langbroek
  7 mei 2017 om 12:42

  Vrijdag 31-04 een paartje steltkluten in de polder Noorderplaat.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog