www.boswachtersblog.nl/ Biesbosch

Zes jonge visarenden!

28 juli 2017 Boswachter Jacques van der Neut in Biesbosch

Gewoonlijk gedragen visarenden zich in de Biesbosch als trekvogel, met een voorkeur voor augustus en september. Die situatie is veranderd. Zoals iedereen onderhand wel weet is er thans sprake van nestelende visarenden in het vermaarde zoetwatergetijdengebied. Vorig jaar nestelde er een paar in een zelf gebouwd (boom)nest en bracht een jong groot. Dit jaar waren er nota bene twee paar succesvol! Het bekende boomnest bracht dit seizoen drie jongen voort, net als het stel dat een nest bouwde op de dwarsvleugel van de hoogspanningsmast in spaarbekken De Gijster. Ook daar kropen drie jongen uit het ei. Een prachtig resultaat!Veel publiek
Het boomnest in de Noordwaard trekt nog steeds veel publiek. Als je een rondje rijdt in je dienstauto dan klampt iedereen je aan. Het boomnest is van de openbare weg immers goed te zien. Er staan dan ook regelmatig belangstellenden, die door telescopen en telelenzen naar het kolossale bouwwerk turen. Van de week was dat ook het geval. Een fietser vraagt waar hij eigenlijk actuele informatie kan vinden over het wel en wee van de arenden in de Biesbosch. Volgens hem is er wel wat te vinden op internet, maar het is allemaal achterhaalde en gedateerde informatie. Voor die meneer dus dit blog! Zoals eerder gezegd dit jaar dus twee paar broedende visarenden. Als je tussen al die vogelaars staat dan is iedereen ook geïnteresseerd in het lot van de jongen. Hoe gaat het verder met dat jonge spul? Visarenden zijn geen standvogels maar trekvogels, zij brengen de winter door in Noord-Afrika en keren het daarop volgende voorjaar (maart, april) weer terug. Volwassen visarenden vertrekken na het broeden naar hun overwinteringsgebieden in Noord-Afrika. Juveniele exemplaren kunnen nog een jaar of twee in Afrika blijven, om vervolgens als tweede- of derdejaars vogel naar West-Europa terug te keren. Jonge visarenden kunnen trouwens in een korte periode enorme afstanden afleggen. Ter illustratie het volgende voorval. Op 3 juli 2007 werd er een jonge visarend in Schotland voorzien van een grote, witte kleurring en amper vier maanden later fotografeerde ik de bewuste vogel in Djoudj National Bird Sanctuary, een natuurgebied in Senegal, op een afstand van ruim 4.600 kilometer!

De omgeving van het boomnest in de Noordwaard. (foto: Jacques van der Neut)

Visstek
Sinds de afsluiting van het Haringvliet in 1970, is het aantal visarenden in de Biesbosch duidelijk toegenomen. De ondiepe lagunes in de Brabantse-, de Dordtse- en Sliedrechtse Biesbosch vormen blijkbaar een prima visstek. In de nabijheid van de Nieuwe Merwede of het natuurontwikkelingsgebied De Hardenhoek zijn zij ook regelmatig te zien. Visarenden eten vrijwel uitsluitend vis. Ze foerageren met een fenomenale stootduik in het water, of slaan met hun formidabele klauwen in een oogwenk een vis uit het water. De buitgemaakte prooi wordt, als een torpedo met de kop naar voren, naar een paal of boom vervoerd, waar de hap wordt verorberd. Door de aanleg van diverse natuurontwikkelingsprojecten zijn de omstandigheden in de Biesbosch voor visarenden aanmerkelijk verbeterd. In augustus en september verblijven er meerdere exemplaren in onze regio. Om de aandacht op deze bijzonder attractieve, voornamelijk visetende roofvogel te vestigen organiseert Staatsbosbeheer begin september rondom het Biesbosch MuseumEiland in Werkendam een Visarend-Event.

Zeearenden
Naast broedende visarenden, zijn er ook zeearenden in de Biesbosch actief. Het koppel in de Dordtse Biesbosch bracht twee jongen voort, die nu regelmatig in de omgeving van de Tongplaat op het Eiland van Dordrecht worden gezien. Het paartje in de Brabantse Biesbosch kwam dit jaar, ondanks de gunstige voortekenen, niet tot broeden. Er werden behoorlijke boomtakken aangevoerd naar het kolossale nest en er werd bovendien regelmatig gepaard. Nogmaals, het zag er allemaal prima uit, maar helaas kwam het dit jaar voor het Brabantse stel niet tot broeden. Wellicht volgend jaar beter? Op het riviereneiland Tiengemeten was een stel zeearenden ook tot nestbouw overgegaan, maar waarschijnlijk door (te) jonge en dus onervaren vogels werd deze broedpoging niet doorgezet. Maar ook hier wellicht volgend jaar wel succes?

Visarend-Event bij het Biesbosch MuseumEiland
Op zaterdag 9 september 2017 organiseert Staatsbosbeheer een Visarend-Event. Er zijn verschillende activiteiten zoals vaartochten en rondritten met respectievelijk fluisterboten en de elektrische Biesbosch-Express (trein) van SonoKoek uit Werkendam. Alle activiteiten op deze dag staan in het teken van de visarend. Tijdens de vaarexcursie varen we langs dode bomen en ondiepe, visrijke lagunes in de Biesbosch waar de kans groot is om visarenden te zien. Met de Biesbosch-Express maken we een tocht door de Noordwaard, waar landbouwgrond is omgevormd naar moerassen en ondiepe, gegraven krekenstelsels. Tijdens rondwandelingen en lezingen zal er ook worden ingegaan op het reilen en zeilen van de visarend. Boswachters van Staatsbosbeheer praten u bij over de actuele ontwikkelingen. Voor meer informatie over deze dag en boekingen klikt u hier

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog