www.boswachtersblog.nl/ Biesbosch

Werk aan de winkel

13 augustus 2017 Boswachter Jacques van der Neut in Biesbosch

Het project de Nieuwe Dordtse Biesbosch, waarbij het draait om de aanleg van natuur- en recreatiegebieden in Polder De Biesbosch, kende een lange aanloop maar is nu in uitvoering. Niet alleen daar wordt gewerkt; ook voor het bosgebied De Elzen staan de nodige werkzaamheden op stapel. Werk aan de winkel in de polder. Het gaat om dunningswerkzaamheden in populierenvakken en verder zal verspreid liggend takhout rondom het parkeerterrein bij uitspanning De Viersprong in Dordrecht worden verwijderd. Boomstobben zullen er worden gefreesd, waarna het terrein wordt geëgaliseerd. Aanstaande dinsdag begint het dunnen van de populieren, het parkeerterrein wordt zeer waarschijnlijk in de derde week van augustus aangepakt. In de kreek door het Biezengors (bij het nest van de zeearend) zijn omgewaaide bomen verwijderd. Kanoërs kunnen er weer door. Staatsbosbeheer stak hier niet alleen de handen uit de mouwen. Danny Oversteeg van Jachthaven Van Oversteeg in Werkendam hielp een handje.

De kreek door het Biezengors is geschoond. (foto: Jacques van der Neut)

In en bij het bosgebied De Elzen, op ’t Eiland van Dordrecht, worden binnenkort een aantal werkzaamheden uitgevoerd. “De groenstrook langs de parkeerplaats en het parkeerterrein bij de Viersprong gaan we aanpakken” zegt Cors Aantjes, boswachter beheer bij Staatsbosbeheer in de Biesbosch. “Rond de derde week augustus zal daar het verspreid liggende takhout worden verwijderd en de in de bodem zittende boomstobben worden gefreesd, waarna de strook langs de Oude Veerweg zal worden geëgaliseerd en ingezaaid met gras. Door deze maatregel komt er meer zicht op de parkeerplaats en daardoor hopelijk minder illegale vuilstort en vandalisme.” Het aangrenzende parkeerterrein vertoont de nodige gaten en kuilen en krijgt ook een opknapbeurt. “Het werk aan dit terrein is opgedeeld in twee stukken; als de ene helft is afgerond, wordt er met de andere begonnen. De autobezitters krijgen daardoor dus tijdelijk wat minder parkeerruimte tot hun beschikking.” Komende winter zal er langs het fietspad in het essenbos, aan de westkant van De Elzen worden gezaagd. “We willen dat deel van het terrein in een paar jaar tijd omvormen, door er andere soorten tussen te planten, we zagen dus niet de hele boel inééns kaal. Wij denken dat dit weer aanleiding zal zijn voor de organisatie van een brandhoutactie, maar dat komt tegen die tijd aan de orde. Verder zullen er in het bosgebied dunningswerkzaamheden worden uitgevoerd in populierenvakken. Een klein deel zagen we kaal, zo’n ingreep wordt in bosbouwtermen heel toepasselijk ‘kaalkap’ genoemd, maar na het zaagwerk zal dat perceel weer door ons worden ingeplant.” Staatsbosbeheerders steken niet alleen op het Eiland van Dordrecht de handen uit de mouwen. In de kreek door het Biezengors (in de omgeving van het zeearendnest) in de Brabantse Biesbosch is ook gezaagd. “Over de kreek lagen de nodige, omgewaaide bomen” stelt Jeroen van der Werff, boswachter beheer bij Staatsbosbeheer in de Biesbosch. “Er was geen doorkomen aan. Op een gegeven ogenblik werd ik benaderd door Danny Oversteeg van Jachthaven Van Oversteeg uit Werkendam. Hij wilde de kreek weer bevaarbaar maken. Bij Staatsbosbeheer is alleen zagen vanuit veiligheidsoverwegingen echter niet aan de orde. Van Oversteeg en ik hebben de klus toen samen opgepakt en er het nodige omgewaaide hout verwijderd. Kanoërs kunnen er dus weer door.”

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog