www.boswachtersblog.nl/ Biesbosch

Voorjaarsopruimactie in de Biesbosch weer groot succes

13 maart 2023 Boswachter Cynthia van 't Hoff in Biesbosch

Deelnemers aan de schoonmaakactie in Nationaal Park De Biesbosch struinen langs de oevers om zwerfafval op te ruimen.

Afgelopen zaterdag hielpen zo’n 150 vrijwilligers op verschillende locaties mee zwerfafval in Nationaal Park De Biesbosch op te ruimen. Ook de Watersportvereniging Biesbosch (WSV) uit Drimmelen én de Wildbeheereenheid (WBE) De Biesbosch werkten mee waardoor in totaal ruim 200 mensen bezig waren afval uit het gebied te verwijderen. Totaal zijn meer dan 170 afvalzakken met zwerfafval opgehaald. Op een van de opruimlocaties waren ook Berend Potjer gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland en Anneloes van Hunnik, wethouder in de Gemeente Altena, aanwezig; beiden samenwerkingspartners van de campagne ‘Samen houden we de Biesbosch schoon’.

Inmiddels is het een traditie geworden. In het voor- en najaar struinen we de randen van het Nationaal Park De Biesbosch met vrijwilligers af op (zwerf)afval. Ook afgelopen zaterdag konden we weer flink rekenen op de betrokkenheid uit de regio. Maar liefst 150 vrijwilligers waren aanwezig voor de voorjaarsopruimactie. Omdat ook de Watersportvereniging  Biesbosch (WSV) uit Drimmelen én de Wildbeheereenheid (WBE) De Biesbosch meewerkten, waren uiteindelijk zo’n 200 mensen tegelijk bezig om afval uit het gebied te verwijderen. Deze betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd. Hoewel we door het hoge water in de Biesbosch niet alle oevers even goed konden bereiken, is er nog veel vuil opgehaald.

Berend Potjer, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland voor energie, natuur, omgevingswet en communicatie, is ook enthousiast over de betrokkenheid vanuit de regio “Wel of geen groene vingers, iedereen kan genieten van de natuur en een steentje bijdragen aan een schoon Nationaal Park! Dat laten de vrijwilligers hier vandaag wel zien. Fantastisch om te zien dat er zoveel mensen zorgen voor de waardevolle natuur in hun omgeving!”

Anneloes van Hunnik (wethouder Gemeente Altena), Berend Potjer (gedeputeerde Provincie Zuid-Holland) en Sandra den Adel (provinciehoofd provinciale eenheid Zuidwestelijke Delta).

Je komt van alles tegen

De opruimactie werd verdeeld over meerdere locaties, in Dordrecht, Altena en Drimmelen. Iedereen had er zin in. Tijdens het struinen langs de oevers kom je van alles tegen, in de natuur maar ook in de rietkragen. Stoelen, touwen, wattenstaafjes en heel veel plastic. In diverse soorten en maten. Het resultaat is meer dan 170 volle vuilniszakken met plastic en allerlei grotere afvalobjecten. De grote hoeveelheid afval is via afvalcontainers van Rijkswaterstaat afgevoerd. Alle vrijwilligers hartelijk dank voor jullie betrokken inzet. Zonder jullie hadden we dit niet kunnen bereiken.

Je komt van alles tegen in de Biesbosch: stoelen, touwen, wattenstaafjes en heel veel plastic. In diverse soorten en maten.

Biesbosch, natuurlijk opvangsysteem

Afval is niet alleen een ergernis voor bezoekers, het is ook een bedreiging voor de natuur. De inschatting is dat ruim de helft van het afval in de Biesbosch van stroomopwaarts met het rivierwater meekomt. Het overige afval is veelal afkomstig van recreanten in het gebied. Dit zwerfafval komt in de natuur en het water terecht. De Biesbosch werkt, met haar geulen en vele oevers, als een natuurlijk vangsysteem en houdt een deel van het afval uit de rivieren vast. Gedurende het winterseizoen, tijdens hoog water, spoelt dit weer aan op de oevers en komt dit afval ook in bomen, struiken en hogere begroeiing terecht. Inmiddels kennen we talloze voorbeelden waarbij dieren het slachtoffer zijn van zwerfafval. Ze raken erin verstrikt, gebruiken het in hun nesten of eten het op. Ook in ons voedsel worden tegenwoordig (micro)plastics gevonden.

Zwerfafval komt met het rivierwater mee of wordt door recreanten in het gebied achtergelaten en is schadelijk voor de natuur, dieren en de mens.

Campagne ‘Samen houden we de Biesbosch schoon’

Om recreanten meer bewust van afval in de natuur te laten worden, is Staatsbosbeheer vorig jaar in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Brabant, IVN, de gemeenten Altena, Dordrecht en Drimmelen en Waterschap Rivierenland de campagne ‘Samen houden we de Biesbosch schoon’ gestart. Naast de opruimacties zijn er campagneborden in de natuur geplaatst, worden afvalzakje uitgedeeld, zijn er -op drukbezochte plekken- extra afvalbakken geplaatst en staat er een afvalcontainer in het natuurgebied. Ook ondernemers en instanties zoals het Biesboschcentrum Dordrecht, Biesbosch MuseumEiland Werkendam, Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw, WBE De Biesbosch en WSV Biesbosch werken mee aan de campagne o.a. met het opruimen van afval en het uitdelen van afvaltasjes, schepnetjes en bingokaarten aan bezoekers. Dit jaar zijn ook de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Geertruidenberg betrokken bij de samenwerking. De campagne loopt nog door tot eind 2023.

Met de campagne wordt het zwerfafvalprobleem in Nationaal Park de Biesbosch op verschillende manieren aangepakt. Naast de opruimacties zijn er ook campagneborden waarmee we bezoekers op de boodschap wijzen, worden er op verschillende plekken afvaltasjes uitgedeeld en zijn er op drukbezochte plekken extra afvalbakken geplaatst en staat er een afvalcontainer in het natuurgebied.

Deelnemers aan het werk in de Biesbosch tijdens de grote opruimactie.

Iedereen kan handje meehelpen

Ook recreanten kunnen een steentje bijdragen aan een schonere Biesbosch, door afval altijd weer mee terug naar huis te nemen of het in een afvalbak te gooien. Na een mooie zomerse dag treffen boswachters regelmatig flinke hoeveelheden afval aan op plekken waar mensen hebben gerecreëerd. Dit afval is niet alleen ontsierend, maar heeft ook grote gevolgen voor mens en natuur. Met onze acties hopen we iedereen daarvan bewust te maken.

Deze schoonmaakactie gemist? Op 18 maart is de landelijke opschoondag, dan organiseren de gemeenten Altena en Drimmelen ook diverse schoonmaakacties in hun gemeente. En op zaterdag 16 september organiseert Staatsbosbeheer in de Biesbosch de volgende opruimactie. Vanaf augustus kan daarvoor weer worden aangemeld. Houd onze website en de socials in de gaten voor meer informatie.

De volgende opruimactie staat gepland voor zaterdag 16 september.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog