www.boswachtersblog.nl/ Drenthe

Sporen op de natuurbrug Dwingelderveld

2 december 2015 Albert Broekman in Drenthe

SPIER – Twee prachtige natuurgebieden in mijn werkgebied, decennia lang gescheiden door een vierbaans autosnelweg en een parallelweg. En op redelijk korte afstand drie oversteekplekken voor mensen; bij Smalbroek, Spier en Pesse. Hoe zat dat dan met de dieren? Die moesten maar zien hoe ze die vijf banen passeren. De één was daar slimmer en sneller in dan de andere. Maar nu ligt er al ruim anderhalf jaar een mooie natuurbrug.

Ecoduct Dwingelderveld
Het ecoduct Dwingelderveld begin dit jaar

 

Vóór de aanleg, in al die jaren dat ik in en om het Dwingelderveld werk, heb ik diverse dode dieren op de A28 zien liggen. Dassen, boommarters, reeën, eekhoorns, konijnen, adders, en ooit een zwijn. Laatst nog een marterhond en een steenmarter. Wat heb ik niet gezien?

Ontsnipperen
Het Nederlandse landschap is erg versnipperd. Overal worden natuurgebieden doorsneden met wegen. En die wegen worden steeds drukker. Soms kijk ik vanaf de Smalbroek neer op de snelweg en zie dan één lange rij auto’s, en dan is het hier in het noorden nog eens niet zo druk.

Gelukkig beseffen we in Nederland ook dat het voor de natuur niet meer zo kan. Er wordt geïnvesteerd in het afronden van het  Natuurnetwerk Nederland (ecologische hoofdstructuur) en in ontsnippering. Er zijn prachtige verbindingszones voor natuur van noord naar zuid en van west naar oost. Barrières worden opgelost. Op belangrijke plekken verschijnen tunnels of ecoducten.

Zo ook tussen het heidegebied Terhorsterzand en het Nationaal Park Dwingelderveld. De herinrichting van het Dwingelderveld bood de gelegenheid om een mooie natuurbrug in te richten, grond was in de omgeving beschikbaar. In 2012 is gestart met de bouw van het ecoduct, en 14 maanden later was het klaar.

aanvoer leggers voor ecoduct Dwingelderveld feb 2013
Aanvoer leggers voor de natuurbrug Dwingelderveld in febr. 2013

Inmiddels zijn er al honderdduizenden automobilisten onder dit prachtig ecoduct doorgereden maar wordt de brug ook door dieren gebruikt? Tijdens de aanleg stonden er al sporen van reeën op de aanlooproute. De zandlaag lag er goed en wel op en al snel zag je prenten van reeën, dassen, konijnen, marterachtigen en vossen.

dassenspoor
Duidelijk dassenspoor

De natuur zal zich op het ecoduct verder ontwikkelen. Over de hele lengte van de natuurbrug moet een heidevegetatie ontstaan en zo de heidegebieden met elkaar verbinden. Aan de randen zal een rijker leefgebied ontstaan. Bovenop het ecoduct liggen poelen waardoor amfibieën er ook gebruik van kunnen maken. Een stobbenrij zorgt voor schuilgelegenheid. Kortom, de natuurbrug is nog steeds in ontwikkeling en zal door steeds meer dieren gebruikt gaan worden.

vos steekt het ecoduct over
Een vos steekt het ecoduct over

En de mensen?
Het ecoduct is ingericht als natuurgebied en niet opengesteld voor mensen. Wij hebben onze eigen oversteken. Maar af en toe organiseren we vanuit Staatsbosbeheer of het Nationaal Park wel een excursie om te laten zien hoe dit gebied zich ontwikkelt. Houd de informatiekanalen hiervoor in de gaten.
En ja, uiteraard hoop ik dat er in z’n algemeen meer veilige oversteekplaatsen voor dieren én mensen komen. Dan kan iedereen de natuur beleven.

Boswachter Albert Henckel

reageren

geef een reactie

  • Wim Hart
    17 augustus 2019 om 13:28

    Wordt een voorpublie toegankelijke inventarisatie bijgehouden van het Smalbroek ecoduct?

  • Wildlife bridge saves animals’ lives | Dear Kitty. Some blog
    2 december 2015 om 17:52

    […] Albert Henckel in Drenthe province in the Netherlands writes today about the new wildlife bridge, linking nature reserve Terhorsterzand with Dwingelderveld […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog