www.boswachtersblog.nl/ Drents-Friese Wold

Paapje terug van weg geweest?

26 juni 2017 Boswachter Corné Joziasse in Drents-Friese Wold

Deze vogel met zijn aandoenlijke naam lijkt terug van weg geweest op de Kale Duinen. Zeg bewust lijkt; met ingehouden enthousiasme. De vraag blijft natuurlijk of het paapje ook volgend jaar weer komt. Toch, het begin is er en ik ben hoopvol!

Bewoner van open gebieden

Het paapje is een trekvogel en bewoner van open gebieden met kruidenrijke vegetatie en schaarse struiken zoals heide en hooilanden. En helaas dit soort gebieden zijn schaars in Nederland door de intensivering van de landbouw. Vandaar dat het paapje op de rode lijst staat en dus als bedreigde diersoort geldt en praktisch alleen nog in natuurgebieden te vinden is. Wij als boswachters doen ons best het Drents-Friese Wold ook weer geschikt te maken voor het paapje. Nu een paartje is gezien met zes uitgevlogen jongen, ervaren we dat we op de goede weg zijn met het beheer van het natuurgebied. Open houden van de Kale Duinen en het verbinden van heidegebieden is de koers. En daar maakt het paapje dankbaar gebruik van zo lijkt het.

Zeldzame grondbroeder is gevoelig voor verstoring

Het paapje zien we vaak samen met de roodborsttapuit en de tapuit. Beide soorten komen dan ook voor op De Kale Duinen. Voor de tapuit trouwens één van de weinige gebieden nog in Nederland. Net als genoemde soorten broedt het paapje op de grond en is daardoor extreem gevoelig voor verstoring met name door recreanten en honden. Vandaar ook het belang als bezoeker van dit prachtige gebied op de paden te blijven en met de hond een ander gebied te bezoeken tijdens de broedtijd tot half augustus.

Insecteneter

Om het paapje te zien kun je het best naar hogere planten of lagere struiken kijken want deze gebruikt de vogel als uitkijkpost op zoek naar prooi.  Insecten, larven, wormen, rupsen, vlinders, slakjes en spinnen, het staat allemaal op het menu van deze typische insecteneter. Insecteneters zijn duidelijk te herkennen aan een puntige snavel. Zaadeters hebben een veel forsere snavel.

mannetje(rechts) en vrouwtje paapje. Foto. albert Brandsma
mannetje met voer in de snavel (rechts) en vrouwtje paapje. Foto. Albert Brandsma

Ruimte voor wildere natuur

Niet alleen een prachtig vogeltje, ook zijn naam klinkt voor mij aandoenlijk. Het woord paapje wordt vaak negatief gebruikt in verband met de katholieke religie. Maar dat verband zie ik even niet. Een positieve betekenis  van het woord vind ik wel op zijn plaats. Het paapje, een stap vooruit in de wildere natuur van het Nationaal Park het Drents-Friese Wold.

Wie weet komen jullie elkaar tegen tijdens een fiets- of wandeltochtje deze zomer! Na half augustus vertrekt onze nieuwkomer alweer naar zuidelijk Afrika om de Hollandse winter te omzeilen. Ons geduld zal op de proef worden gesteld tot half april volgend voorjaar. Pas dan kunnen we antwoord geven op de vraag of het paapje weer terug is van weg geweest!

Boswachter Corné Joziasse

 

 

 

 

 

 

reageren

geef een reactie

  • Ydwine van der Molen
    23 april 2020 om 21:44

    Is het Paapje in 2020 ook weer van de partij in de Kale Duinen? Waar ongeveer is hij/zij te vinden?

  • Bert van Rossum
    27 april 2018 om 12:59

    Op Koningsdag 2018 werden we bekroond met 1 paartje Paapje en 8 tot 10 mogelijke paren Tapuiten ( dit aantal dus wel numeriek gezien) ; er was duidelijk territoriumgedrag te observeren. Dus: terug van weggeweest, wees er zuinig op en m. i. geen honden meer toelaten in dit gedeelte tijdens het broedseizoen.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog