www.boswachtersblog.nl/ Drents-Friese Wold

Een rabat, wat is dat?

7 december 2020 Boswachter Aaldrik Pot in Drents-Friese Wold
Vennetje Drents-Friese Wold

Vennetje Drents-Friese Wold

In het Natura 2000-gebied van het Drents-Friese Wold worden in het kader van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) de komende maanden op diverse locaties herstelmaatregelen uitgevoerd. Veel van die werkzaamheden zijn bedoeld om de natuurlijke waterhuishouding weer op orde te brengen. In de communicatie over deze werkzaamheden komen vaak allerlei vaktermen voorbij. Voor boswachters gesneden koek, maar voor anderen wellicht abracadabra. In een aantal filmpjes lichten boswachters Widmar van der Meer en Aaldrik Pot een en ander toe en leggen we uit waar we naartoe werken. In dit eerste filmpje gaat het over het dempen van rabatten en sloten en het daardoor veranderende bos.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog