www.boswachtersblog.nl/ Drents-Friese Wold

Routebericht Drents-Friese Wold: atb-route aangepast

23 december 2021 Lysander van Oossanen in Drents-Friese Wold

Afgelopen week zijn we begonnen met het onderhoud aan de atb-route bij Hoogersmilde. De route wordt naar de buitenkant van het Drents-Friese Wold verplaatst voor meer rust in de stille kern. Vrijwilligers van atb-verenigingen helpen een handje mee. Zo hebben ze straks weer een aantrekkelijke en uitdagende route.

De onderhoudswerkzaamheden maken deel uit van een groter project. Daarbij wordt de atb-route van Diever-Hoogersmilde in 2022 gedeeltelijk verplaatst. De huidige atb-route doorsnijdt een deel van het Drents-Friese Wold dat tot de zogenoemde stille kern behoort. We verplaatsen de route meer naar de buitenkant, zodat er grotere aaneengesloten rustige delen ontstaan. Dit is vooral belangrijk voor diersoorten die door versnippering van natuurgebieden in de knel komen.

Het nieuwe atb-tracé wordt aantrekkelijker gemaakt. Atb’ers krijgen zo een goed alternatief voor de delen die verdwijnen. De stuurgroep van het regionaal landschap Drents-Friese Grensstreek gaf subsidie voor de verplaatsing. Inmiddels is er ook een flora- en faunatoets uitgevoerd. Een loonbedrijf voert de werkzaamheden uit, met hulp van de verenigde atb’ers uit Diever, Smilde en Appelscha.

Herstelwerkzaamheden

Het gedeelte van de route dat blijft bestaan, wordt nu alvast opgeknapt. Dit doen we door gaten te vullen, bochten iets aan te passen en sleuven te graven voor de waterafvoer. De smalle atb-paadjes geven niet altijd de ruimte om met een graafmachine te werken. Daar kunnen de vrijwilligers van de diverse atb-verenigingen met scheppen en kruiwagens waardevol werk doen.

atb-route
Sommige gedeeltes van het atb-tracé zijn inmiddels hersteld.

Staatsbosbeheer maakte samen met de vertegenwoordigers van de atb-verenigingen de aanpassingen van de atb-route. Iedereen had daarbij zijn eigen inbreng en deskundigheid. De belangen van de natuur en de verschillende gebruikersgroepen worden daarbij telkens goed afgewogen. Door de samenwerking ligt er nu een breed gedragen ontwerp.

Help ook mee

Wil je ook helpen met de werkzaamheden aan de atb-route? De eerste vrijwilligerswerkdag is gepland op 8 januari. Liefhebbers kunnen zich melden bij hun lokale atb-vereniging.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog