www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Staatsbosbeheer om de tafel met hondenuitlaatbedrijven

5 juli 2013 staatsbosbeheerflevoland in Flevoland

Staatsbosbeheer om de tafel met hondenuitlaatbedrijven

Afgelopen donderdagavond hebben Staatsbosbeheer en een zestal hondenuitlaat-services (HUS) in Lelystad om de tafel gezeten om te praten over het uitlaten van grote groepen honden in enkele bossen rond Lelystad. In een prettig en constructief gesprek zijn afspraken gemaakt voor een vervolggesprek na de zomervakantie. Zolang de partijen in gesprek zijn verandert er niets aan de huidige situatie van de hondenlosloopgebieden in het Zuigerplasbos en het Gelderse Hout.

IMG_0182aAanleiding van het gesprek waren de plannen van Staatsbosbeheer met de regels voor het uitlaten van honden in het Zuigerplasbos en het Gelderse Hout. Het voornemen het aantal honden per begeleider na de vakantie te beperken tot drie en de berichtgeving hierover leidden tot commotie, met name bij de hussen, die zich in hun bedrijfsuitoefening beperkt voelden.

Petitie
Dit was voor de hussen aanleiding om via internet een petitie te starten die tijdens het gesprek werd namens de hussen door Willeke Boerman aangeboden aan boswachter Rob Koetsier. Hij betreurde dat er een misverstand is ontstaan over het weren van hussen. Dit is namelijk niet de intentie van Staatsbosbeheer. Ook onderscheid tussen hussen en andere bezoekers met een honden is niet aan de orde.

Ruimte voor alle bosbezoekers
Waar het volgens boswachter Koetsier vooral om gaat is dat alle bezoekers zich in het bos op hun gemak moeten voelen. Dus ook wandelaars met één of enkele honden. Juist vanuit deze groep kwamen de afgelopen tijd klachten die voor Staatsbosbeheer aanleiding waren de regels voor het loslopen van grote groepen honden aan te passen. Vanuit de hussen is er vooral behoefte aan ruimte om hun bedrijf goed te kunnen uitoefenen.

Goed gesprek
De hussen en Staatsbosbeheer hebben tijdens het gesprek veel gedeeld over elkaars wensen en ervaringen. Er zijn afspraken gemaakt om de gesprekken na de zomenvakantie voort te zetten.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog