www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Werelddierendag-special op het Randmeer

5 oktober 2015 staatsbosbeheerflevoland in Flevoland

Afgelopen zondag (4 oktober) werd er in het teken van Werelddierendag weer gevaren op de Randmeren bij Zeewolde. Een mooie excursie op een klassieke skûtsje waarbij het vogelleven op en langs het water centraal stond. Lees hieronder het verslag van onze vrijwilliger Rien Jans en hopelijk wordt u net zo enthousiast als ik om een keertje mee te gaan.

1Zodra om half tien ’s ochtends schipper Lothar Hoekstra zijn aak de haven van Zeewolde uitstuurt, sluit de mist zich achter de boot en is zijn ‘Ebenhaezer’ verdwenen. Natte wolken en rust nemen bezit van het schip, want navigeren moet op weinig zicht, op de GPS en op het gehoor. We houden stapvoets de kustlijn aan waar duizenden meerkoeten zich haastig uit de

voeten maken als de boot uit de mist opdoemt.

De twaalf deelnemers aan deze tocht op het Wolderwijd turen in de mist op zoek naar vogels. Ook vogels kunnen nu niet ver kijken, dus reken maar op plotselinge ontmoetingen. Knobbelzwanen glijden langszij en ineens hebben we een groep van 6 mannetjes krooneenden vlak voor de boeg. De rode snavels en oranje kuiven zijn duidelijk zichtbare kleuren in deze grijswitte wereld.

Als na een half uur varen de mist nog niet is opgetrokken maakt schipper Hoekstra van de nood een deugd en legt aan op eiland de Zegge. Misschien dat zich hier meer vogels laten zien. En hé, een flinke groep staartmezen hopt van boomtop naar boomtop, samen met een flink aantal pimpelmezen en een tiental goudhaantjes. Leuk!
3
Met een paar efficiënte dotten gas steekt de Ebenhaezer het haventje van de Zegge weer uit en kan de steven op de delta Schuitenbeek worden gericht, want de zon brandt zich nu door de mist heen. Het wordt strakblauw en op het Wolderwijd zijn nu honderden knobbelzwanen met hun jongen zichtbaar, al dan niet op de kop om te fourageren op de

fonteinkruiden die in het ondiepe water groeien.

Het Wolderwijd zit al vol watervogels, terwijl nog heel veel wintergasten uit het hoge noorden op weg zijn naar Nederland om hier te overwinteren. Duizenden tafeleenden zitten er langs de oevers, samen met even zoveel meerkoeten, krakeenden en smienten. Aalscholvers drogen hun vleugels wijduit in de zon, ieder een metertje naast zijn buurman.

Bij de delta Schuitenbeek wemelt het van de smienten en zitten stormmeeuwen, kokmeeuwen, zilver- en kleine mantelmeeuw broederlijk naast elkaar op de paaltjes. Boven en achter de dijk is de lucht ook vol vogels. Ze verraden dat de Putter polder en de polder Arkemheen zich ook aan het vullen zijn met wintergasten. Groepen kievit vliegen samen met honderden goudplevieren. Kolganzen zijn nog maar een paar dagen in het land voor hun winterstop in de polders. Kleine zwaan en brandganzen moeten nog komen. Juist in de winter is er heel veel te zien in de polder, maar voor vandaag zet schipper Hoekstra koers terug naar Zeewolde en geniet iedereen aan boord nog even heerlijk van de zon.
—————-
Dit najaar gaan plannen we nog een aantal randmeertochten in samenwerking met Lothar om ook de wintergasten te kunnen spotten. We houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Boswachter Hans-Erik Kuypers

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog